fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2015

Ciutadania_Atencio_1_0

Atenció a la ciutadania

Els nostres professionals, assistencials i no assistencials, presten atenció a la ciutadania, usuaris i usuàries, tenint sempre de referència la nostra missió i valors.

La Unitat d’Atenció al Ciutadà i Comunicació vetlla per compliments dels drets i deures de la ciutadania i dissenya, implementa i avalua la política d’atenció al ciutadà.

Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària

Reclamacions, suggeriments i agraïments

Nombre de reclamacions 2014/2015

 

Hospital de Palamós

Atenció Primària

Palamós  Gent Gran

Motius

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Assistencial

54

68

19

12

20

19

Tracte

2

5

10

3

5

1

Informació

59

62

14

13

1

-

Organització/tràmits

80

134

24

19

5

3

Hoteleria/confort

9

6

1

2

1

6

Documentació

2

3

3

9

-

-

Total

209

278

71

58

32

29

L’any 2015 les reclamacions a l’Hospital han incrementat un 33%, i els motius que més han incrementat han estat l’assistencial i organització i tràmits.
A atenció primària les reclamacions han decrementat un 18%.
A Palamós Gent Gran s’han rebut, gairebé, les mateixes reclamacions que l’any 2014.

Suggeriments i agraïments rebuts 2014/2015

 

Hospital de Palamós

Atenció Primària

Palamós  Gent Gran

 

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Suggeriments

21

17

4

8

9

-

Agraïments

38

42

7

10

19

9

reclamacions_2015_2

Altres drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut
i l’atenció sanitària

2015-dretsideures

Actuacions comunicatives i/o de millora
vers la ciutadania/usuaris

La Meva Salut

S’han fet campanyes de promoció i el percentatge de població major de 18 anys, assignada i atesa que ha accedit a La Meva Salut a les quatre ABS del CABE s’ha situat entre 1,20% i 1,97%.

La Meva Salut és una plataforma digital del CatSalut, un espai de consulta, personal i intransferible, on els ciutadans poden disposar de la seva informació de salut i fer tràmits electrònics de forma segura i confidencial. La nostra entitat ho ofereix des del mes de març.

Aparcament reservat per a pacients amb mobilitat reduïda

A l’entrada de l’Hospital (pel carrer Hospital, 36) s’ha habilitat i senyalitzat un aparcament per a pacients amb mobilitat reduïda: 2 places més per a persones amb minusvalia i 8 places per a pacients amb mobilitat reduïda.

En aquestes places s’indica que el temps màxim d’aparcament permès és de dues hores.

També s’ha habilitat 2 places per al personal de guàrdia de localització i s’ha incrementat el nombre de places per a motos.

Pantalla informativa a la sala d’espera del CAP de Palamós

L’objectiu és mantenir informats en tot moment als usuaris/àries del temps d’espera per a les urgències, oferir consells de salut i entreteniment amb l’emissió de noticiaris d’actualitat.

Nova APP ”Salut Jove 24h” a Palafrugell

L’aplicació, en la que col·laboren SSIBE i Ajuntament de Palafrugell permet als joves la consulta directa sobre temes de salut a professionals assistencials del CAP de Palafrugell.

 

Fets destacables

• S’ofereix un servei Wifi gratuït als usuaris que es troben ingressats a les unitats d’hospitalització i de curta estada i hospital de dia mèdic, a l’hospital i a les unitats d’internament de Palamós Gent Gran.

• L’Hospital s’adhereix al banc de llet materna de Catalunya, donant així l’oportunitat a totes les mares del Baix Empordà que ho vulguin i que es troben en procés d’alletament matern, de formar part del grup de donants voluntàries.

• S’implanta a tot el territori de Catalunya la targeta sanitària “Cuida’m” que és la targeta que identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques especials necessiten un conjunt d’actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris.

• S’amplia l’oferta de places d’estacionament gratuït (305 places) gràcies a l’adaptació dels terrenys ubicats al vial del port, a menys de cinc minuts a peu de l’Hospital de Palamós.

• L’adhesió a la campanya “No puc esperar!” adreçada a les persones malaltes de Crohn o colitis ulcerosa i que permet a les persones portadores de la targeta autoritzada la utilització urgent i gratuïta dels lavabos de diversos serveis i equipaments dels municipis de Palamós i de Calonge i compta amb la col·laboració del servei de digestologia de l’Hospital de Palamós.

• Difonem la campanya “Patrimoni de la humanitat”, per a la sensibilització envers maltractaments a persones grans.

• S’ha donat continuïtat a la campanya comunicativa de visites fallides, enguany informant del cost d’una visita o prova fallida i informant que són visites i proves que no pot aprofitar cap altre pacient; igualment es continua enviant un SMS recordant les primeres visites i exploracions programades a l’hospital.

 

Visites fallides 2011/2014

S’ha donat continuïtat a la campanya comunicativa de visites fallides, enguany informant del cost d’una visita o prova fallida i informant que són visites i proves que no pot aprofitar cap altre pacient; igualment es continua enviant un SMS recordant les primeres visites i exploracions programades a l’hospital.

 

2015-Ciutadania_Atencio_DRETA_a_WiFi
© 2015 SSIBE
Fotografia de portada: M. Flores.

Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.

Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Chrome i Firefox