fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2015

01_Presentacio_15

Lluís Puig Martorell.

Presentació

Us presentem la Memòria de Sostenibilitat de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà 2015, en la què us expliquem de manera clara, transparent i accessible el que hem fet al llarg de l’any i el que hem aportat a la societat des del punt de vista assistencial, formatiu, de la recerca i també des de la vessant de la nostra responsabilitat social.

Ens agrada fer-vos partícips dels projectes treballats que ens fan sentir satisfets per la feina feta i ens permet reconèixer l’esforç i el compromís de tots els professionals que els han fet possibles.

Hem celebrat els 10 anys de Palamós Gent Gran (2005-2015) que amb el seu equip de professionals al capdavant, s’ha posicionat com a centre de referència a la comarca per tal que molts pacients complexes puguin fer una estada de convalescència després d’un ingrés hospitalari, també és referent oferint atenció a malalts afectats de malaltia d’Alzheimer i altres demències,  i alhora esser un servei de referència per a malalts en situació de malaltia avançada que requereixen d’assistència de cures pal·liatives. I tot això amb plena coordinació i cooperació assistencial amb l’Hospital i l’Atenció primària.

El Departament de Salut ha acreditat les quatre Àrees Bàsiques de Salut del CABE i hem obtingut en totes elles una nota superior al 96% que indica l’excel·lència en aspectes de gestió i funcionament de l’equip i la seva relació amb les persones, la societat, els serveis socials i la comunitat.

A l’Hospital de Palamós hem posat en funcionament la UCIM, una unitat d’hospitalització especialitzada, dedicada a l’atenció de els/les pacients que presenten patologia aguda i greu, seguim amb l’atenció integrada de la cronicitat amb estratègia proactiva de casos complexos i consolidem el projecte de Seguretat dels pacients.

S’han produït importants canvis en l’àmbit de les relacions laborals del sector i disposem del I Conveni de la Sanitat Concertada. Aquest fet va permetre recuperar les taules salarials tot i incorporant el 5% que s’havia detret i es va recuperar la part meritada de la paga extra de Nadal de 2012.

Malgrat la complexa conjuntura del sector de la salut hem seguit treballant per mantenir el nivell de qualitat assistencial i assolir l’equilibri pressupostari que ens permet seguir avançant.

Continuarem treballant per portar a terme la nostra missió, la prestació de serveis de qualitat en l’àmbit de la salut i la dependència, al Baix Empordà, d’acord amb un model d’atenció integrat i orientat al ciutadà amb l’objectiu principal de millorar l’estat de salut de la població del nostre àmbit de referència, amb bon tracte i respecte als valors.

© 2015 SSIBE
Fotografia de portada: M. Flores.

Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.

Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Chrome i Firefox