fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2015

Ciutadania_Voluntariat_Mediacio_0

Mediació

Activitat mediació intercultural

S’han fet 882 accions de mediació intercultural (l’any 2014 se’n van fer 968).

A trets generals, en el 82% dels casos eren dones; en el 97% dels casos la nacionalitat era marroquina; i el grup d’edat era entre 25 i 64 anys el 64% casos.

La llengua de la mediació ha estat bereber (65%) i àrab (34%).

El 88% de les mediacions s’han fet a hospitalització, el 61% s’ha fet per a l’especialitat de ginecologia, obstetrícia i ASSIR.

2015-mediacions-registrades
© 2015 SSIBE
Fotografia de portada: M. Flores.

Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.

Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Chrome i Firefox