fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2015

Arees_Aprovisionament_1_Urodinamia_0
Arees_Aprovisionament_1_Urodinamia_0
Arees_Aprovisionament_1_Urodinamia_0

Aprovisionament i Logística

Inversions

Compra d’equips

Equip Làser per a oftalmologia

Equip d’Urodinàmia per a Urologia

Quatre Holters amb el sistema corresponent de processament de dades. Aquest sistema permet una màxima fiabilitat amb la realització de la proca. Es destina al servei de Cardiologia.

Equip de criocoagulació, material i instrumental per a cirurgia de retina. Destinat a l’equip d’oftalmologia.

S’han dotat les diferents sales d’esperes amb els mitjans audiovisuals pertinents.

S’han renovat els equips de projecció i so de les sales de reunions formatives i sala d’actes.

Cessió d’equips per part d’empreses

Torre Artroscòpia de última generació. Incrementa la visibilitat a l’equip de traumatòlegs artroscopistes.

Equip Facoemulsificació. Incorpora elements per realitzar cirurgies de retina amb les garanties necessàries.

Bombes Infusió de Medicació. S’ha renovat tot el parc de bombes amb equips més intuïtius, de més fàcil maneig i fiables.

Equip de radiofreqüència per tal d’intervenir la hipertrofia amigdalar o cirurgia de cornets, amb la gran avantatge que minva moltíssim el sagnat intra i post quirúrgic, disminuint per tant les estades hospitalàries.

Dos Monitors de Diàlisi Hemodiafiltració. El fet d’incorporar aquests equips permet fer determinades sessions de diàlisis d’alta filtració a determinats pacients.

ASPECTES LOGÍSTICS

S’ha creat un sistema de control per tal de disminuir la caducitat dels articles al màxim, ja que els nivells de base ja eren òptims.

S’ha donat el suport corresponent en el canvi d’ubicació de l’Arxiu d’Històries Clíniques de l’entitat.

Trasllat de l’arxiu d’històries clíniques de l’Hospital als magatzems de Palamós Gent Gran

El trasllat de les històries clíniques en paper de l’arxiu a Palamós Gent Gran, ha suposat la mobilització de 1.080 metres lineals de sobres d’històries clíniques en dues fases que han durat tres mesos i mig.

L’arxiu d’històries clíniques va deixar d’incorporar paper l’any 2011, coincidint amb la informatització de l’activitat d’hospitalització. El personal d’arxiu i d’admissions va passar a digitalitzar diàriament tots els documents generats a l’hospital, provinents principalment de l’àrea quirúrgica, proves externes i consentiments informats entre d’altres. En l’actualitat, pràcticament tota la documentació es destrueix un cop digitalitzada, a excepció dels consentiments informats i algun altre registre de l’àrea quirúrgica per motius legals.

2015-aprovisionament
© 2015 SSIBE
Fotografia de portada: M. Flores.

Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.

Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Chrome i Firefox