fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2015

Qualitat_Comissio_1_Etica_Cinema_0
Qualitat_Comissio_1_Etica_Cinema_0
Qualitat_Comissio_1_Etica_Cinema_0
Qualitat_Comissio_1_Etica_Cinema_0

Comissions i Comitès de Qualitat

Nova edició de cinema ètic organitzada pel Comitè d’Ètica Assistencial

Es va fer al novembre amb la projecció del documental projecció del documental “La mort”, emès per TV3 dins del programa “No serà fàcil”, el qual tracta dels darrers dies de la Dolors, veïna de la Bisbal i afectada d’una malaltia terminal.

Usuaris i professionals sanitaris van reflexionar sobre la mort i com afrontar-la: com morir, i alhora també aprendre a viure; de la necessitat d’acomiadar-se, del desig de morir com un vol, de complir els darrers desitjos i afrontar la mort amb naturalitat, de l’obediència de l’equip mèdic…
Ens van acompanyar familiars i amics de la Dolors, que van estar amb ella fins al final dels seus dies.

Activitats commemoratives del Dia Mundial de l’activitat físicai del Dia Mundial de la salut organitzades per la Comissióde Prevenció i Promoció de la Salut

Txi-kung, gimnàstica, excursions matinals, caminades populars, taules informatives, tot propostes saludables que des dels nostres centres es proposaven per a públics de totes les edats i per a professionals. Tot amb l’objectiu comú de recordar com és d’important incorporar hàbits d’activitat física i saludables a la nostra vida.

També ha organitzat una nova pujada a peu al Castell del Montgrí i la xerrada ”Cuina i salut cardiovascular”, a càrrec del Dr. Juan Carlos Sevilla, cardiòleg de l’entitat.

Comissió sense fum

L’Hospital de Palamós manté el nivell bronze en l’acreditació d’Hospital sense fum i l’objectiu és assegurar un ambient sense fum, formar i sensibilitzar els professionals sanitaris sobre el problema del tabaquisme, activar programes de cessació tabàquica i promoure activitats de prevenció i control del tabaquisme.

L’hospital compta amb personal format en tabaquisme i una Unitat de Deshabituació Tabàquica que ha ajudat a deixar de fumar a més d’una vintena de treballadors. També l’any 2012 es va posar en marxa el projecte de deshabituació tabàquica per a pacients hospitalitzats adreçat a les persones ingressades fumadores i consisteix en oferir suport terapèutic per a l’abandonament de l’hàbit tabàquic: assessorament d’infermeria i tractament farmacològic.

Ens hem adaptat al programa de senyalització d’Hospitals sense fum col·locant onze plaques a diferents punts dels recintes i àrees de l’Hospital de Palamós i CAP de Palamós.

El mes de maig hem celebrat el Dia Mundial sense tabac amb tot un seguit d’activitats per informar al públic sobre els perills que comporta el consum de tabac, les pràctiques comercials de les empreses tabacaleres, les activitats de l’OMS per lluitar contra l’epidèmia de tabaquisme, i sobre allò que les persones de tot el món poden fer per reivindicar el seu dret a la salut i a una vida sana, i a protegir les futures generacions.

Comissió d’infeccioses

La comissió d’infeccioses per tal de millorar la difusió de les activitats que realitza, així com per donar a conèixer temes relacionats amb el maneig de les malalties infeccioses, articles d’interès i publicacions d’estudis, posa en marxa la publicació periòdica a la intranet d’un comunicat, així al llarg de 2015 s’han emès 3 comunicats.

2015-sense_tabac
© 2015 SSIBE
Fotografia de portada: M. Flores.

Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.

Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Chrome i Firefox