fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2015

Població del Baix Empordà

 

2014

2015

%

ABS La Bisbal d'Empordà

16.805

16.757

-0,29

ABS Torroella de Montgrí

15.212

15.219

0,05

ABS Palafrugell

31.490

31.383

-0,34

ABS Palamós

29.247

29.346

0,34

ABS Sant Feliu de Guíxols (ICS)

37.725

37.264

-1,24

Total població Baix Empordà

130.479

129.969

-0,39

Població Baix Empordà que pertany a altres ABS

2.407

2.386

-0,88

Font: INE, Padró continu, 1 de gener de 2015
Població resident i estimació de població estacional ETCA per trimestres. Baix Empordà. Any 2014
Font: Indescat

Les estimacions de població estacional constitueixen una estimació de les càrregues de població que suporta cada municipi i mesuren el nombre de persones que hi ha en un municipi en mitjana anual i en mitjana trimestral. En el càlcul s’hi inclouen les persones que tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o perquè, sense ser la residència habitual, hi passen algun període de temps (vacances, estiueig, caps de setmana, etc.), tant en residències pròpies com en cases de familiars o amics o establiments turístics (hotels, càmpings, apartaments, etc.).

Unitat de mesura

La unitat de mesura de les estimacions de població estacional són les persones equivalents a temps complet anual. Cada dia que una persona està present en un municipi equival a 1/365 persones equivalents a temps complet anual (ETCA). Així, per exemple, una persona que passa una setmana de vacances a un municipi equival a 0,02 persones ETCA.

actuacio2015
© 2015 SSIBE
Fotografia de portada: M. Flores.

Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.

Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Chrome i Firefox