fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2015

Qualitat_Prevencio_0

Prevenció de riscos laborals

Resultats positius de l’auditoria del sistema de gestió de la Prevenció de Riscos Laborals

Es destaca l’esforç continuat en les activitats formatives en matèria de riscos laborals i emergències, la millora en el resultat en relació a l’auditoria anterior i una bona percepció de la integració de la prevenció en la línia de comandaments.

No hi ha cap no conformitat en relació a la Vigilància de la Salut i destaca com a punt fort la formació del personal sanitari que comporta una excel·lent coordinació de tot l’equip, la bona gestió de les dones embarassades i del accidents biològics.

Les conclusions finals són l’eficiència del sistema pel que fa a la detecció dels possibles danys a la salut dels treballadors relacionats amb les condicions de treball, els procediments operatius implantats són eficaços per a la detecció precoç de malalties professionals i d’altres relacionades amb el treball.

Així mateix, també són eficients les activitats sanitàries adreçades a l’assistència urgent de les lesions i trastorns de salut que els treballadors puguin presentar durant el seu temps de treball.

Simulacre d’incendi a la Residència Surís Gent Gran

D’acord amb els Plans d’autoprotecció es va dur a terme un simulacre d’incendi a la Residència Surís Gent Gran per verificar la idoneïtat dels procediments i accions descrites en cas d’incendi real i detectar aspectes de millora.

Xerrada de Protecció Radiològica en Radiodiagnòstic

Al febrer i a càrrec de Carles Muñoz i Montplet del Servei de protecció radiològica de l’Hospital universitari Dr. Josep Trueta va fer una exposició sobre els principis bàsics de protecció radiològica i els criteris que cal considerar a l’hora d’exposar algú a radiacions ionitzants.

Informació del Servei de Prevenció i Medi Ambient a l’abast dels professionals

A la intranet hi ha un banner per accedir a les preguntes més freqüents en relació a la prevenció de riscos laborals i gestió del medi ambient i les seves respostes, tota la documentació existent com ara procediments, protocols, guies, memòries, informes d’auditoria i objectius del servei i contacte.

Formació en prevenció de riscos laborals 2014/2015

 

 

2014

2015

Hores formatives

 

4.388

3.350

Accions formatives

 

160

96

Professionals formats

 

2.028

1.343

Detall formació en prevenció de riscos laborals, medi ambient
i pla d'igualtat d'oportunitats 2014/2015

 

 

2014

2015

Accions formatives

 

32

21

Professionals assistents

 

251

164

Detall formació prevenció de riscos laborals: Pla autoprotecció mobilització de pacients, violència lloc de treball i gestió de conflictes 2014/2015

 

 

2014

2015

Accions formatives

 

128

28

Professionals assistents

 

1.777

526

Hores de formació per centres 2015

1.235

Hospital de Palamós

62

ABS Palafrugell

73

ABS Palamós

909

Palamós Gent Gran

95

ABS Torroella de Montgrí

170

Sant Feliu de Guíxols Gent Gran

432

Palafrugell Gent Gran

35

ABS La Bisbal d’Empordà

143

Emporhotel

87

SSIBE serveis centrals

110

Residència Surís

3.350

Total

Índex d’accidentalitat per empreses
(nombre d’accidents amb baixa /100 treballadors/any)

Atès el baix índex d’accidentalitat s’ha pogut obtenir el Bonus* a Serveis de Salut Integrats Baix Empordà AIE i Emporsis AIE.

*Bonus: Sistema de reducció de cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral. Es mesura amb el nombre d’accidents i, alhora, per l’aplicació de mesures i equips de protecció per part de l’empresa.

© 2015 SSIBE
Fotografia de portada: M. Flores.

Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.

Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Chrome i Firefox