fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2015

Qualitat_Seguretat_2_Adversos
Qualitat_Seguretat_2_Adversos
Qualitat_Seguretat_2_Adversos
Qualitat_Seguretat_2_Adversos

Seguretat dels pacients

El projecte, iniciat l’any 2009 a l’Hospital de Palamós i a Palamós Gent Gran, es desplega cap als centres d’atenció primària del Consorci Assistencial del Baix Empordà (CABE), reforçant així les línies ja endegades en aquests darrers 6 anys.
Gràcies a la participació de tots els professionals assistencials implicats, la Seguretat dels Pacients ha estat un dels principals projectes desenvolupats a l’entitat, implantat amb èxit i consolidat.
Així ha invertit 1.300 hores de formació a l’atenció primària amb la implicació de 217 professionals que es podran sumar a les gairebé 6.000 hores ja realitzades des de l’any 2009.
Al web de l’entitat es disposa d’un espai on s’hi recull la informació dels projectes que engloba la Seguretat dels Pacients als nostres centres i també som presents a les xarxes socials, promovent contingut en matèria de seguretat dels pacients a través del compte de twitter @sdpssibe.

Sistema de notificació d’esdeveniments adversos i incidents

En l’estratègia de desplegament de les línies de seguretat dels pacients a l’àmbit d’atenció primària s’ha incorporat un sistema de notificacions d’incidents i efectes adversos, a partir dels registres que realitzin els propis professionals assistencials i permetrà detectar febleses en el sistema i poder executar accions de millora en benefici de la qualitat i la seguretat dels pacients; tal i com s’ha fet en l’àmbit d’Hospital de Palamós i Palamós Gent Gran on, fins a l’actualitat, s’han registrat al voltant d’uns 900 esdeveniments adversos i incidents, a partir dels quals s’han desplegat accions de millora.

Millora en els sistemes de prevenció de les infeccions nosocomials – Higiene de mans

En consonància amb els objectius establerts per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) també ens hem marcat com a objectiu prioritari el fet d’aconseguir una millora en els sistemes de prevenció de les infeccions nosocomials a través d’una major adherència de la higiene de les mans, per part dels professionals sanitaris, amb preparats d’alcohol.
Tal i com es va fer a l’hospital, s’ha establert un Pla d’acció d’Higiene de Mans específic per atenció primària que es desplegarà al llarg dels propers dos anys.

Millorem de la seguretat dels pacients en la transfusió de components sanguinis

A l’Hospital i al Palamós Gent Gran hem desplegat un nou circuit de traçabilitat i transfusió segura de components sanguinis, amb el qual s’ha augmentat la seguretat dels/de les pacients durant el procés d’administració de sang i hemoderivats, evitant així, possibles errors o esdeveniments adversos que puguin afectar als/a les pacients.
D’acord amb els objectius que proposa el sistema d’hemovigilància de Catalunya, entre els quals hi consta “introduir les accions correctores i preventives pertinents”, aquesta millora permet augmentar la qualitat i la seguretat transfusional. Segons el Sistema d’Hemovigilància de Catalunya els riscos que actualment hi ha són principalment:
1. Errors transfusionals, especialment durant l’administració de sang.
2. Algunes complicacions immunològiques: Lesió pulmonar aguda-AT.
3. Reaccions hemolítiques ABO incompatibles degudes a errors transfusionals.
4. Edema pulmonar cardiogènic per sobrecàrrega de volum.
El nou procediment permet doncs un seguiment continu de tot el procés de transfusió sanguínia en el centre hospitalari, des del moment que el/la facultatiu/va indica la necessitat de transfusió de sang a un/a pacient, ja sigui des del servei d’urgències, el quiròfan o qualsevol planta d’hospitalització, fins que el pacient rep la transfusió, garantint així la seguretat i la fiabilitat de l’administració.
Aquest sistema s’executa mitjançant la lectura electrònica per infrarojos de 3 codis de barres: el de la polsera identificativa del pacient, el de la polsera vermella transfusional (la porten aquells/es pacients que necessiten o poden necessitar una transfusió) i el de la bossa de sang a transfondre.
Amb aquesta triple lectura es garanteix que sempre s’administri el component sanguini correcte al pacient que correspon, minimitzant els riscos que el factor humà pugui acabar causant per error.
La seva implantació ha permès realitzar, des que es va posar en marxa al juny de 2015, un total de 800 transfusions amb total garantia de qualitat i seguretat, és a dir sense cap incident ni error durant tot el circuit de transfusió.
Per a la implantació d’aquest circuit ha estat necessari un pla de formació específic amb la finalitat que tots els professionals que hi intervenen coneguin a la perfecció el nou protocol de traçabilitat i transfusió segura de components sanguinis.

Altres fets a destacar:

També hem participat en l’organització de les II Jornada de millora en la seguretat dels pacients de les comarques gironines que va tenir lloc al novembre a Olot.
Al mes de maig vam presentar el nostre projecte a la VIII Jornada de Seguretat dels Pacients en Atenció Primària amb la comunicació oral sota el títol “Experiencia en implantar un programa de seguridad de pacientes en la atención primaria de una organización integrada”.

Consolidem
el projecte i fem
1.300 hores
de formació a
l'atenció primària,
es formen 217
professionals.

© 2015 SSIBE
Fotografia de portada: M. Flores.

Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.

Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Chrome i Firefox