fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2015

Medi ambient

Millora de la gestió dels residus sanitaris i no sanitaris

S’ha reforçat la sensibilització i conscienciació del personal mitjançant tallers de residus sanitaris dirigits a grups reduïts i de tipus participatiu. L’impacte d’aquesta formació s’ha valorat com a molt positiva aconseguint millorar la segregació del residus assimilable a domèstic així com també la millora en la segregació del residus sanitari perillós. Això es tradueix a una menor generació de residu assimilable a domèstic i classificat com a rebuig i un augment de la fracció selectiva (plàstics, paper, vidre, matèria orgànica, etc) i a una menor generació de residu sanitari perillós (punxant i tallant, infecciós i citotòxic).

Espai per compartir cotxe entre professionals

Pel que fa a la mobilitat sostenible, s’ha creat a la ’intranet un espai per a que els nostres treballadors es puguin posar en contacte a l’hora de compartir cotxe tant per venir o marxar de la feina com per a altres tipus de desplaçaments sorgits per motius laborals.

Reportatge sobre el nostre Sistema de Gestió Ambiental

Amb la intenció de donar a conèixer el Sistema de Gestió Ambiental, Radio Palamós va elaborar un vídeo explicant en què consisteix la gestió ambiental a la nostra entitat i quins son els principals resultats en aquest àmbit d’ençà que es va iniciar. En aquest sentit també es va realitzar una entrevista i nota de premsa per tal de fer difusió del nostre compromís envers el medi ambient.

Acció de comunicació ambiental per a treballadors i societat

El Servei de Medi Ambient i de Prevenció de Riscos Laborals organitza la xerrada “Efectes de la contaminació atmosfèrica sobre la salut” a càrrec del Dr. Jordi Sunyer, codirector del “Centro de Investigación en Epidemiologia Ambiental”.

Reconeixement per la trajectòria en gestió ambientalen la categoria EMAS de bronze

La Comissió Europea reconeix SSIBE per la seva trajectòria en gestió ambiental en la categoria EMAS de bronze pels set anys consecutius renovant aquesta acreditació, símbol del seu compromís amb el medi ambient.
El certificat l’han lliurat el màxim responsable en ecoinnovació i economia circular de la Comissió Europea, Hugo-Maria Schally, i la directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, en el marc del Fòrum Europeu d’Ecoinnovació que se celebra a Barcelona.

Adhesió a la política ambiental de SSIBE de les entitats Fundació Palafrugell Gent Gran i Fundació Guíxols Surís

La Fundació Palafrugell Gent Gran s’ha adherit a la política ambiental de SSIBE i ha obtingut l’acreditació EMAS i ISO 14001. Més informació al seu web www.pfgg.cat.

També s’ha iniciat el procés per adherir a la política ambiental de SSIBE la Fundació Guíxols Surís i s’ha realitzat diagnosi inicial ambiental.

Subministraments 2014/2015

 

Valors
absoluts (m3)

Indicador
(m3/activitat
ponderada)

Aigua potable

2014

2015

%

2014

2015

%

Total

42.050

36.660

-12.82

0,053

0,045

-14,76

 

Valors
absoluts (m3)

Indicador
(m3/m2 superfície
enjardinada)

Aigua de pou

2014

2015

%

2014

2015

%

Palamós Gent Gran

450

860

91,11

0,380

0,730

91,10

 

Valors
absoluts (kWh)

Indicador
(kWh/m2)

Energia elèctrica

2014

2015

%

2014

2015

%

Total

5.122.213

5.296.258

3,40

150,688

155,808

3,40

Gas natural

Total

3.565.837

3.811.167

6,88

110,304

117,893

6,88

Impacte ambiental 2014/2015

 

 

Valors absoluts Tn Co2
per consum
energètic total

Tones de CO2 entitat

2014

2015

%

Total

2.373

2.106

-1

Residus sanitaris 2014/2015

 

Valors
absoluts (Kg)

Indicador
(kg/activitat
ponderada)

Residus GRUP I
assimilables a domèstics 2014/2015

2014

2015

%

2014

2015

%

Plàstics i envasos

47.734

55.921

17,15

0,06

0,07

7,61

Paper i catró

49.226

55.718

13,19

0,06

0,07

11,73

Màteria orgànica

234.907

377.314

60,62

0,40

0,63

58,00

Vidre

7.818

8.562

9,52

0,01

0,01

-0,56

Residus GRUP II sanitaris no especials 2014/2015

2014

2015

%

2014

2015

%

Total

311.745

415.583

33,31

0,39

0,52

31,95

Residus GRUP III sanitaris punxants i tallants 2014/2015

2014

2015

%

2014

2015

%

Total

20.266

22.106

9,08

0,024

0,025

6,34

Residus GRUP III sanitaris infecciosos 2014/2015

2014

2015

%

2014

2015

%

Total

327.758

360.938

10,12

0,56

0,60

7,45

Residus GRUP IV sanitaris citotòxics 2014/2015

2014

2015

%

2014

2015

%

Total

27.458

25.569

-6,88

0,035

0,031

-9,38

La Comissió Europea
reconeix SSIBE
per la seva trajectòria
en gestió ambiental
en la categoria EMAS
de bronze

© 2015 SSIBE
Fotografia de portada: M. Flores.

Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.

Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Chrome i Firefox