fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2015

Empresa_Qui_som_01_0

Qui som

Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE)

Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) és un grup format per la Fundació Hospital de Palamós, el Consorci Assistencial del Baix Empordà (CABE) i Serveis de Salut Integrats Baix Empordà AIE.

Fundació Hospital de Palamós, entitat sense ànim de lucre, gestiona els centres:

Hospital de Palamós, hospital general bàsic de referència de la comarca del Baix Empordà, que forma part del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). Compta amb una capacitat de 134 llits i disposa, entre d’altres, de TAC, Ressonància Magnètica, Unitat d’Hemodiàlisi i Unitat de Medicina Hiperbàrica.

Palamós Gent Gran, centre sociosanitari que forma part del SISCAT i residència assistida i centre de dia per als habitants de Palamós i de la Comarca del Baix Empordà, principalment dirigit a persones grans malaltes, persones que independentment de la seva edat pateixen patologies cròniques evolutives, persones amb situació de malaltia terminal i persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient.

Compta amb 100 llits d’internament sociosanitari i de 20 places d’hospital de dia i com a recursos de tipus social disposa de 65 llits de residència assistida i 30 places de centre de dia.

Consorci Assistencial del Baix Empordà (CABE) gestiona:

4 Àrees Bàsiques de Salut: 4 Centres d’Atenció Primària i 28 consultoris locals: ABS Palamós (CAP Catalina Cargol), ABS Palafrugell (CAP Dr. Josep Alsina i Bofill), ABS La Bisbal (CAP Dra. Casaponsa) i ABS Torroella de Montgrí (CAP Torroella de Montgrí).

Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, AIE:

La seva finalitat és prestar tots els serveis comuns no assistencials: control de gestió, avaluació innovació i recerca, gestió econòmico-financera, aprovisionament i logística, enginyeria, recursos humans, atenció al ciutadà i comunicació, qualitat, medi ambient i assessorament jurídic.

Emporhotel, AIE:

Emporhotel és una entitat participada per les empreses Fundació Hospital de Palamós, Consorci Assistencial del Baix Empordà, Fundació Palafrugell Gent Gran i Fundació Salut Empordà.

La seva finalitat és prestar serveis d’hoteleria i neteja de les empreses que la conformen. Gestiona 5 cuines i més de 1.300 àpats al dia.

Emporsis, AIE:

Emporsis és una entitat formada per Fundació Hospital de Palamós, Consorci Assistencial del Baix Empordà i Fundació Salut Empordà.

La seva finalitat és donar serveis per al desenvolupament, implantació i manteniment d’aplicacions i sistemes informàtics comuns.

 

Per contracte de gestió, es gestionen les entitats següents:

Fundació Palafrugell Gent Gran: 

— Residència assistida i Centre de dia Palafrugell Gent Gran

Fundació Guíxols Surís: 

— Residència assistida i centre de dia Sant Feliu Gent Gran

— Residència assistida Surís Gent Gran

01_grafic_Empresa1
© 2015 SSIBE
Fotografia de portada: M. Flores.

Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.

Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Chrome i Firefox