MUTUAL I PRIVADA 2020-07-30T12:37:09+00:00

_Hem realitzat 12.564 visites i 216 intervencions quirúrgiques.

Activitat Mutual i Privada

wdt_ID Mutual i privada 2018 2019
1 Medicina esportiva 4.481 4.475
38 Podologia 4.281 4.349
39 Reproducció assistida 31 41
40 Osteopatia 827 758
41 Tracrament ozonoteràpia 108 116
46 Cirurgia plàstica 159 193
47 Altres 2.605 2.632
48 Visites totals 12.492 12.564
49 Intervencions quirúrgiques 206 216
La facturació del conjunt de l’activitat mutual i privada representa un 6,2% del total d’ingressos per activitat.

El SERME ha signat convenis amb entitats esportives del territori com el Corredor Mató Palafrugell i la UE Llagostera – Costa Brava.