QUALITAT 2020-07-14T10:41:45+00:00

_Analitzem aspectes de gestió i funcionament dels nostres equips i processos, per millorar tota la nostra atenció.

Qualitat

L’eix vertebrador de les diferents línies de Qualitat i millora contínua que es duen a terme en els nostres centres es fonamenta amb el model d’EFQM Qualitat Europea mitjançant les Acreditacions del Departament de Salut.

Des de l’any 2006 es va assumir la responsabilitat d’obtenir una bona puntuació en el nou model d’Acreditació de centres d’Atenció Hospitalària aguda a Catalunya. Aquet model, proposat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya adaptava els estàndards del Model EFQM d’excel·lència Europea a les necessitats i característiques de la sanitat catalana.

Per aquest motiu s’ha treballat amb la continuïtat dels models de qualitat a través de l’acreditació d’Aguts a l’Hospital, a Primària, al Sociosanitari i les Residències que gestionem.

Aquest sistema d’acreditació és una eina que l’Administració disposa per avaluar les característiques d’un centre o servei; suposa un impuls per desenvolupar una millora en la qualitat de les organitzacions.

S’analitzen en conjunt els aspectes de gestió i funcionament de l’Equip, així com els relacionats amb les persones, la societat, els serveis socials, la comunitat, etc.