PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 2020-07-30T16:45:25+00:00

_Projecte Empresa Saludable, amb la participació de prop de 300 professionals i la presentació del vídeo “La diversitat a SSIBE”.

_Totes les empreses del grup, tret d’Emporhotel, es mantenen per sota de la mitjana del sector serveis en quant a accidentalització laboral.

El nostre objectiu: assolir un alt nivell de Seguretat i Salut Laboral

La nostra Política de Prevenció de Riscos Laborals té com a objectiu assolir un alt nivell de Seguretat i Salut Laboral, establint els mecanismes adequats per eliminar o reduir els riscos pels treballadors/es, mitjançant pràctiques i procediments de treball d’acord als objectius que anualment es proposen.

L’organització per al desenvolupament de les activitats preventives a les diferents empreses del grup SSIBE, totes elles pertanyents a un mateix sector productiu i grup empresarial, es gestionen de forma conjunta a través d’un Servei de Prevenció Mancomunat.

El Servei de Prevenció integra totes les disciplines preventives: Unitat Bàsica de Salut Laboral -amb Medicina i Infermeria del Treball-, Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia aplicada.

En relació a l’índex d’accidentalitat cal destacar que, totes les empreses del grup, tret d’Emporhotel, es mantenen per sota de la mitjana del sector serveis.

Formació en prevenció de riscos laborals

wdt_ID Dades 2019
39 Hores formatives 3.576
40 Accions formatives 92
41 Professionals formats 632

Distribució de les hores de formació

Els temes on més s’ha incidit són contenció emocional i física de la persona agitada i mobilització de pacients.

_Vídeo corporatiu: la diversitat a SSIBE.

Empresa saludable

Al setembre, celebrem la 4a jornada d’Empresa Saludable dedicada a la diversitat funcional i concretament a la discapacitat, també s’hi presenta el vídeo La discapacitat a SSIBE.

A banda, durant la resta de l’any s’han realitzat entre 15 i 20 activitats per promoure la salut, l’exercici físic, l’alimentació saludable i el coneixement del nostre entorn. És cas, per exemple de les visites guiades a la Fundació Fageda, o activitats compartides en el marc del projecte Palamós Zero Barreres, entre d’altres.

_Punt Saludable al menjador.

S’ha consolidat el suport a l’alimentació saludable, amb la identificació del menú saludable i la ubicació del Punt Saludable inaugurat a les dependències del menjador, amb iogurts i amanides. Així com les activitats que es fan periòdicament als CAPs pel personal d’atenció primària o el cuida’t l’esquena que es fa per professionals de l’àmbit de la dependència.

Emmarcat amb la Setmana Europea de la Mobilitat i en col·laboració amb Asepeyo i Mossos d’Esquadra, hem informat i format sobre la prevenció d’accidents de conducció laborals.

_Mantenim la categoria argent de la Xarxa catalana d’hospitals sense fum.