SEGURETAT DE PACIENTS 2020-07-17T11:40:16+00:00

_Celebrem el dia mundial de la higiene de mans.

Dia Mundial de la Higiene de Mans

Sota l’eslogan “És a les vostres mans prevenir la septicèmia en l’atenció sanitària”, i amb el qual l’OMS prioritza la millora de les pràctiques d’higiene de mans en els moments adequats per prevenir la sèpsia durant l’atenció sanitària, hem participat en la campanya que s’ha estructurat en diferents accions durant la setmana commemorativa.

_En els darrers 10 anys hem notificat més de 1.700 casos relacionats amb la seguretat de pacients.

10 anys d’estratègia de seguretat de pacients a SSIBE

Implantat amb èxit a tots els centres i amb diferents mesures adaptades per tal de minimitzar incidents relacionats,  10 anys de la implantació de l’estratègia de seguretat de pacients a SSIBE, que vetlla per garantir i millorar la seguretat en l’assistència sanitària gràcies a la comunicació i col·laboració estreta entre pacients, familiars i professionals.

A la nostra entitat, la seguretat de pacients es treballa de forma integral a través del Nucli de seguretat, una comissió de treball que engloba professionals dels diferents centres en comunicació i col·laboració estrete entre pacients, familiars i professionals.

És un treball transversal a les àrees d’urgències, bloc quirúrgic i plantes d’hospitalització, hospital de dia mèdic i farmàcia de l’Hospital, a tot Palamós Gent Gran, en especial a la unitat de mitja estada polivalent; i a tots els CAP i consultoris d’atenció primària.

Durant aquests 10 anys s’han notificat més de 1.700 casos relacionats amb la seguretat de pacients. Aquesta notificació ens ha servit per detectar punts febles del sistema, aprendre i aplicar diferents mesures de millora per evitar que es tornin a produir.

Algunes d’aquestes millores que s’han implantat al llarg d’aquests 10 anys han estat:

  • Pulsera identificativa
  • Protocol de cirurgia segura
  • Programa informàtic de prescripció i administració de medicaments
  • Elaboració de guies i protocols interns
  • Higiene de mans

Les àrees on més incidents s’han notificat han estat hospitalització (604), atenció primària (383) i urgències (348).  Els professionals sanitaris que més notifiquen són els d’infermeria (68%), seguits dels farmacèutics (17%) i del personal mèdic (7%) – dades d’hospital i Palamós Gent Gran-.

IV Jornada de millora en la seguretat dels pacients de les comarques gironines

El novembre participem a la IV Jornada de millora en la Seguretat dels pacients de les comarques gironines on es comparteixen diverses experiències que desvetllen com s’aplica l’eix vertebrador que és la Seguretat de pacients, en els diferents àmbits d’atenció.

Destaquem que un any més participem en el comitè organitzador amb Nuri Viader i Annabel Ibáñez qui, a més de ser membre integrador del comitè organitzador, també participa com a ponent en una de les taules rodones.