PROFESSIONALS 2020-07-30T16:43:57+00:00

_Estabilitat en tots els convenis col·lectius. Disposició de part de la retribució variable per objectius vinculada a l’equilibri pressupostari de l’entitat.

_Increment en les mesures de conciliació de la vida familiar i laboral.

_Registrats els Plans d’Igualtat al Registre de Plans d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya.

Professionals

L’any 2019 ha estat força estable en el seu conjunt, gràcies als marcs laborals pactats amb cobertura interanual. A nivell de condicions laborals ha estat possible aplicar millores a nivell retributiu en tots els convenis que contempla la nostra organització, alhora que a nivell de jornada i permisos.

L’estabilitat del marc del II Conveni Col·lectiu de la Sanitat Concertada, ha permès incorporar un augment retributiu del 2,25% per a tots els treballadors/es, amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2019, i un nou increment del 0,25% a partir de juliol del mateix any. Malgrat estar en un entorn de continuïtat pressupostària, alhora s’ha pogut posar en joc part de la retribució variable per objectius vinculada a l’equilibri pressupostari de l’entitat.

El Conveni de Neteja ha fet possible un increment salarial de l’1,5% des de gener 2019 als professionals dels serveis hotelers afectats per aquest conveni.

Alhora, el Conveni d’Hoteleria i Turisme ha possibilitat assumir novament un augment retributiu de l’1,8% des de la mateixa data.

Producte d’una reorganització empresarial i recomposició dels Òrgans de Govern, es va dissoldre jurídicament l’empresa Consorci Assistencial del Baix Empordà, produint-se la subrogació de tots els professionals de CABE a la Fundació Hospital de Palamós-SSIBE en data 15 d’abril de 2019, malgrat es manté la Representació Legal dels Treballadors de l’àmbit d’Atenció Primària.