EMPORHOTEL SERVEIS HOTELERS 2020-07-16T12:55:07+00:00

_Consvultorivm Cafè: nova cafeteria a l’Hospital de Palamós.

Emporhotel

Consvultorivm Cafè: nova cafeteria a l’Hospital de Palamós

Emporhotel a l’abril ha estrenat nova cafeteria a l’Hospital de Palamós, Consultorivm Cafè, i es diu així recordant l’edifici construït als anys 50 – un centre benèfic, amb funcions de clínica mèdica i asil – quedant encara la inscripció en una de les portes de l’edifici i que precisament dóna a la cafeteria.

Presenta novetats com disposar d’un punt saludable, l’eliminació de plàstics, l’eliminació de productes processats d’alt poder calòric i se senyalitza si l’àpat escollit és Km 0 i si és saludable. També disposa d’un espai amb màquines dispensadores de menjar i beguda obert 24 hores totes els dies de l’any.

Pel que fa a la distribució dels espais, es disposa d’un menjador per als usuaris i un menjador per als professionals.

Nou sistema de petició de menú del pacient

Des del primer trimestre de l’any, els pacients poden escollir menú a través de la visita personalitzada de personal d’hoteleria, que recull la petició amb visita diària per tal de poder elaborar un menú que asseguri la seva apetència i recuperació. Aquesta petició es realitza directament a través d’una tablet i redueix el consum de paper de les tradicionals targetes de petició de cartró. Igualment, l’etiquetat identifica els plats elaborats, millorant la seguretat de pacient, ja que relaciona dieta i plats elaborats.

_Implantem el canvi de model de roba hospitalària, que passa a incorporar un xip RFID.

Bugaderia

Durant el mes de març s’implanta el canvi de model de roba hospitalària i a la roba de llenceria s’incorpora un xip RFID facilitant així el control de pèrdues, la traçabilitat i la gestió compartida de la compra, a banda d’estalvis produïts per l’economia d’escala en la compra unificada de la roba hospitalària.

El canvi es porta a terme conjuntament amb Interhospitalia AIE i per tant permet l’ús compartit de llençols entre les diferents entitats que participen en aquesta entitat.

Aquest canvi permet alliberar el proveïdor de l’estoc, la compra i a més a més allibera espais no essencials en el centre hospitalari.

Com a conseqüència de la remodelació d’espais de la planta 0, la bugaderia s’ha establert en la seva ubicació final durant el mes de setembre. Aquest espai s’ubica en un punt que facilita tant l’entrega d’uniformitat, com les tasques logístiques d’entrega de la roba plana.

Diàriament, els nostres centres utilitzen aproximadament 1.850 kg de roba, amb un total anual aproximat de 580.000 kg.

Gràcies a aquest nou sistema, tenim dades molt aproximades d’usos de la roba hospitalària.

A mode d’exemple, durant 2019 en els nostres centres s’han rentat 236.944 peces de roba, distribuïdes de la manera següent: