MEDI AMBIENT 2020-07-30T12:38:12+00:00

_Obrim el jardí de Palamós Gent Gran a les escoles i realitzem activitats que fomenten el respecte al medi ambient.

Medi ambient

Durant el mes de maig, uns 500 nens i nenes de les escoles de Palamós han visitat el jardí de Palamós Gent Gran amb l’objectiu de promoure les relacions intergeneracionals amb els nostres residents i participar en activitats que fomenten el respecte per al medi ambient.

Ens hem adherit també a la campanya de sensibilització “Menys plàstic, més salut!” promoguda pel Col·legi de Metges de Girona.

L’any 2007 vam signar la primera política ambiental de la entitat i es va iniciar la implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental. Gràcies al treball endegat, actualment tenim tots els nostres centres certificats amb la NORMA ISO 14001 i EMAS.

_Hem reduït 2.000kg de plàstics i 40.000 unitats de carmanyoles d’un sol ús cada any.

Residus

Emporhotel ha realitzat canvis substancials en els seus serveis de restauració i bugaderia que han permès reduir 2.000kg de plàstics i 40.000 unitats de carmanyoles d’un sol ús cada any.

Subministraments

wdt_ID   2018 2019 % 2018 2019 %
40 Aigua potable 0 0 0,00 0,000 0,000 0,00
41 Total 37.546 35.061 -6,62 0,043 0,040 -6,09
42 Aigua de pou 0 0 0,00 0,000 0,000 0,00
44 Palamós Gent Gran 1.542 1.476 -4,28 1,309 1,253 -4,28
45 Energia elèctrica 0 0 0,00 0,000 0,000 0,00
46 Total 5.264.889 5.114.796 -2,85 153,811 149,426 -2,85
47 Gas natural 0 0 0,00 0,000 0,000 0,00
50 Total 3.525.295 3.405.531 -3,40 102,989 99,491 -3,40

Material d'oficina

wdt_ID Consum de folis 2018 2019 % 2018 2019 %
39 Total 6.261 6.017 -3,90 0,007 0,007 -4,43

Impacte ambiental

wdt_ID Total de CO₂ entitat 2018 2019 %
39 Total 2.413 2.297 -4,81

Residus Grup I assimilables a domèstics

wdt_ID   2018 2019 % 2018 2019 %
39 Plàstics i envasos 69.527 60.961 -12,32 0,0800 0,070 -12,80
42 Paper i cartró 94.009 84.710 -9,89 0,1090 0,098 -10,38
44 Matèria orgànica 158.200 312.745 97,69 0,1830 0,360 96,62
45 Vidre 6.521 7.126 9,28 0,0076 0,082 7,89

Residus Grup II sanitaris no especials

wdt_ID   2018 2019 % 2018 2019 %
39 Total 412.862 368.765 -10,68 0,48 0,42 -11,17

Residus Grup III sanitaris punxants i tallants

wdt_ID   2018 2019 % 2018 2019 %
39 Total 24.302 24.424 0,50 0,028 0,028 -0,04

Residus Grup III sanitaris infecciosos

wdt_ID   2018 2019 % 2018 2019 %
39 Total 300.300 303.029 0,91 0,347 0,349 0,58

Residus Grup IV sanitaris citotòxics

wdt_ID   2018 2019 % 2018 2019 %
39 Total 40.810 37.598 -7,89 0,047 0,043 -8,51

Residus Grup IV medicaments

wdt_ID   2018 2019 % 2018 2019 %
39 Total 768 725 -5,60 0,00089 0,00084 -5,62

Residus Grup IV reactius químics

wdt_ID   2018 2019 % 2018 2019 %
39 Total 2.648 2.496 -5,74 0,00307 0,003 -6,51