Memòria de sostenibilitat 2013

Atenció primària

Visites Àrees Bàsiques de Salut (ABS)
 

ABS La Bisbal
d’Empordà

ABS
Palamós

ABS
Palafrugell

ABS Torrella
de Montgrí

ABS Sant Feliu
de Guíxols*

Total

Medicina general

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Facultatiu

44.167

42.998

68.632

68.670

76.312

75.209

34.006

36.560

-

223.117

223.437

Infermeria

33.422

34.554

32.484

33.244

55.798

56.737

31.970

32.785

-

-

153.674

157.320

Total

77.589

77.552

101.116

101.914

132.110

131.946

65.976

69.345

-

-

376.791

380.757

Pediatria

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Facultatiu

10.323

11.007

18.373

17.734

18.488

17.261

9.084

10.259

-

-

56.268

56.261

Infermeria

2.293

2.207

6.908

6.291

7.031

5.854

2.575

2.471

-

-

18.807

16.823

Total

12.616

13.214

25.281

24.025

25.519

23.115

11.659

12.730

-

-

75.075

73.084

Odontologia

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Facultatiu

1.804

2.231

3.253

3.238

4.790

5.370

3.096

2.580

-

-

12.943

13.419

Infermeria

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

1.804

2.231

3.253

3.238

4.790

5.370

3.096

2.580

-

-

12.943

13.419

Programa
d'Atenció a la Salut
Sexual i Reproductiva

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Facultatiu

1.361

1.643

1.777

2.123

1.347

1.539

1.034

1.061

1.486

1.744

7.005

8.110

Infermeria

1.820

2.008

3.066

3.089

3.327

3.389

1.505

1.696

3.312

3.528

13.030

13.710

Total

3.181

3.651

4.843

5.212

4.674

4.928

2.539

2.757

4.798

5.272

20.035

21.820

Atenció continuada

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Facultatiu

16.585

14.683

12.403

9.823

25.250

22.250

18.585

14.783

-

-

72.823

61.539

Infermeria

3.786

4.169

6.521

5.246

7.272

8.060

5.091

4.701

-

-

22.670

22.176

Total

20.371

18.852

18.924

15.069

32.522

30.310

23.676

19.484

-

-

95.493

83.715

Total activitat

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Facultatiu

74.240

72.562

104.438

101.588

126.187

121.629

65.805

65.243

1.486

1.744

372.156

362.766

Infermeria

41.321

42.938

48.979

47.870

73.428

74.040

41.141

41.653

3.312

3.528

208.181

210.029

Total

115.561

115.500

153.417

149.458

199.615

195.669

106.946

106.896

4.798

5.272

580.337

572.795

* Les dades d'activitat de l'ABS Sant Feliu es refereixen únicament als serveis gestionats per la nostra entitat:
Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva del CAP Sant Feliu i del CAS Castell Platja d'Aro.

© 2014 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer