Memòria de sostenibilitat 2013

Aprovisionament i Logística

Inversions

Enguany les inversions han estat mínimes: s’han fet les reposicions de material necessàries per poder mantenir l’activitat assistencial i s’han reposat accessoris de grans equips.

Cal destacar la compra d’un equip de radiologia per al Servei d’Urgències i també d’un biòmetre per al Servei d’Oftalmologia.

 

Compra de productes sanitaris fungibles i protètics

S’han seguit realitzant els procediments de compra amb criteris acordats conjuntament amb altres centres hospitalaris mitjançant el Consorci de Salut i Social de Catalunya, amb els quals s’ha pogut disminuir el cost del material, sense davallar la qualitat d’aquest.

Els grups d’articles revisats i licitats han estat els següents:

• Tires reactives per al control dels pacients diabètics: l’estalvi teòric (si es fes el càlcul considerant que s’aplica la mateixa tècnica i la mateixa activitat que l’any 2012) ha estat de 24.000 euros.

• Pròtesis de maluc i genoll: l’estalvi teòric ha estat de 22.000 euros, tenint en compte els mateixos casos i utilitzant el mateix tipus de tècnica que l’any 2012.

• Material fungible per a pacients dialitzats: l’estalvi teòric ha estat de 75.000 euros.

• Pròtesis oftalmològiques: l’estalvi teòric ha estat de 32.000 euros.

 

Àrea d’influència d’Aprovisionament i Logística

Es subministra material fungible sanitari, material d’oficina, material de neteja, equips mèdics assistencials i altre equipament sanitari als diferents submagatzems de l’entitat, a banda de donar serveis logístics propis del departament.

Hospital de Palamós, a 22 submagatzems

Palamós Gent Gran, a 5 submagatzems

Àrees Bàsiques de Salut (CABE), a 9 submagatzems

Altres centres, a 5 submagatzems

Setmanalment es gestionen al voltant de 82 comandes de productes sanitaris, 58 comandes de material d’oficina i 42 comandes de material de neteja, a banda de la cobertura d’incidències i comandes urgents que sorgeixen.

© 2014 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer