Memòria de sostenibilitat 2013

Enquestes de satisfacció

Resultats enquesta de satisfacció CatSalut atenció sociosanitària amb internament 2013

La puntuació mitjana de satisfacció és de 8,28 sobre 10, i ha millorat en relació a 2010 (8,24).

El 95,1% dels enquestats, en cas de poder escollir, tornarien al centre. Aquest resultat ha disminuït en relació al 2010 (97,8%).

Obté valors d’excel·lència (preguntes que superen el 90% de valoracions positives) en 10 preguntes (si s’adapta a les necessitats, no hi ha problemes per compartir l’habitació, comoditat del llit, sensació d’estar en bones mans, tracte personal del personal mèdic i si l’escolta i es fa càrrec, l’ajuda que li donen, el respecte a la intimitat, el tracte personal d’infermeria i l’ajuda del treballador social).

Preguntes que obtenen valors estàndards (entre el 75 i el 90% de valoracions positives): els horaris del centre, el metge explica com va la malaltia, no parlen davant seu com si no hi fos, s’entenen les explicacions, les infermeres l’escolten i es fan càrrec, l’ajuda per al dolor i si voldrien més informació.

Les àrees de millora són les següents: pot descansar i dormir a la nit, el menjar, el permís per informar la família, el temps quan truca el timbre, i si s’avorreix al centre.

 

Resultats enquesta de satisfacció dels serveis d’hoteleria 2013 als centres de dependència

Els resultats de l’enquesta de satisfacció amb l’alimentació indiquen el percentatge de residents satisfets amb l’alimentació: Palamós Gent Gran 86%.

Percentatge d’usuaris de centre de dia satisfets amb l’alimentació: Palamós Gent Gran 100%. Es proposa fer millores en la variabilitat dels menús i introduir menú per a festius o productes de temporada a la residencia Palafrugell Gent Gran.

Els resultats de l’enquesta de satisfacció amb la neteja dels centres indiquen que els usuaris en general n’estan satisfets en un percentatge del 95% al 100 % . Es detecten alguns aspectes a millorar, com la neteja dels vidres exteriors i algunes zones comuns.

Els resultats de l’enquesta de satisfacció amb la bugaderia, d’entre els residents que la fan servir, és que entre el 95 i el 100% dels residents estan satisfets amb aquest servei i s’informa correctament del sistema de control de roba a residents i familiars.

 

Central de resultats àmbit sociosanitari (corresponent a l’any 2012)

 Publicació, per primera vegada, per part del CatSalut del document de la central de resultats àmbit sociosanitari corresponent a l’any 2012. Dades d’un sector amb una gran diversitat, tant pel que fa a la forma jurídica patrimonial com a la diversitat de tipus de serveis gestionats, que dificulta l’obtenció de conclusions. El nostre centres està ben posicionat en línies generals, i destaca en els indicadors de qualitat percebuda.

Resultats percentuals àmbit sociosanitari

 

Catalunya

Hospital
de Palamós

P4. Confortabilitat del llit

89,00

97,50

P5. Com troba el menjar

65,20

87,50

P15. Temps des de que truca el timbre

83,30

89,20

P8. El metge explica com va la malaltia

74,80

78,80

P10. Sensació d’estar en bones mans

97,20

98,80

P19A. Valoració de l’ajuda pel dolor

87,80

95,50

P101. Valori la seva satisfacció global amb l’hospital

82,40

82,70

P102. Si pogués triar, tornaria a venir a aquest hospital

91,70

97,50

Excel·lència > 90% Estàndard 75-90% Millora < 75% Font: CatSalut
© 2014 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer