Memòria de sostenibilitat 2013

Emporsis serveis informàtics

Objectius en l’àmbit organitzatiu

• Millorar la comunicació amb el client.

• Protocol·litzar i homogeneïtzar els sistemes de treball i la resolució d’incidències o peticions de canvi.

• Facilitar el seguiment del cicle de vida de les peticions de canvi.

• Millorar la compartició de coneixement a nivell intern i extern.

• Disposar d’un catàleg de Serveis amb SLA’s

• Definir indicadors per a la millora contínua

 

S’ha començat la reorganització de l’empresa Emporsis seguint la metodologia ITIL i amb la creació de tres centres de serveis

• Centre de Serveis SSIBE per a l’atenció als usuaris del grup d’empreses SSIBE.

• Centre de Serveis FSE per a l’atenció als usuaris de l’empresa Fundació Salut Empordà.

• Centre de Serveis Emporsis per desenvolupar i/o mantenir els programaris de gestió que utilitzen les diferents empreses.

Per això s’ha implantat una nova eina de gestió de les incidències i peticions de canvi anomenada OTRS.

 

Millores en els aplicatius

• Enviament de les imatges radiològiques a la plataforma HC3 (Història Compartida de Catalunya)

• Desenvolupament de l’eina per poder informatitzar els consentiments informats

• Adaptacions en la comunicació de les llistes d’espera a CatSalut 

• Enviament diari del CMBD d’Urgències a CatSalut

• Nou registre de comunicats judicials

• Integració de la prescripció de dietes amb el programa de gestió de cuina

• Accés a la HC compartida de l’ICS

• Adaptació dels diferents programes a la normativa SEPA

• Enviament dels informes de laboratori i anatomia patològica a la plataforma HC3

• Re definició i millores en el programa de ginecologia i pediatria

• …a banda de la millora contínua de diferents aspectes del programari Gavina.

 

Recursos de desenvolupament de programari

50% a millores d’aplicatius ja existents

40% a nous aplicatius o funcionalitats que no existien

10% a correcció d’errors

S’ha creat i implantat el CPD de la Fundació Guíxols Surís. Aquest proporciona els serveis de correu, intranet, servidor de fitxers i autenticació per a tots els usuaris de la Fundació. Fins ara aquests serveis depenien dels serveis centrals informàtics de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

 

Algunes dades

Incidències rebudes al Centre de Serveis SSIBE:

• S’han rebut un total de 6055 peticions. D’aquestes un 63,80% per telèfon, un 31,70% per la intranet, un 4,25% per correu electrònic i la resta de forma presencial.

• El 50% d’aquestes peticions venen de l’Hospital, el 25% són peticions de les ABS, un altre 25% dels Serveis Centrals de SSIBE i la resta d’altres centres del grup.

• La mitjana d’incidències rebudes en un dia laboral és de 17

 El 76,02% de les incidències s’han resolt el mateix dia de la notificació:

-Un 23,62% de les incidències es resolen amb la mateixa trucada

-Un 36,30% es resolen en un temps màxim de dues hores

-Un 16,10% es resolen el mateix dia.

-Un 14,88% es resolen en un termini d’entre un i set dies.

-I el 9,1% restant es resol en més de set dies

 

Dades de volum SSIBE:

• La Gavina manté una mitjana de 479 usuaris concurrents en hora punta.

• L’arxiu d’imatges PACS té una capacitat de 5TB i el 2013 ha crescut a un ritme d’uns 90GB mensuals. El nombre d’estudis afegits aquest any és de 5.543.

• La capacitat d’emmagatzematge de disc corporatiu ha crescut ens uns 3TB aquest any.

• La Intranet SSIBE ha tingut una mitjana de 3.271 visites per mes i la web pública una mitjana de 6.773 visites per mes.

 

 

 

© 2014 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer