Memòria de sostenibilitat 2013

Enginyeria

Àrea de noves accions

Atenció especialitzada – Hospital de Palamós

 

• Producció d’aigua ultrapura per a diàlisi: ampliació de la planta d’aigües per a diàlisi amb la incorporació d’una segona etapa d’osmosi inversa per produir aigua ultrapura.

• Instal·lació de nova cabina de seguretat biològica a l’àrea de microbiologia del laboratori i adequació de l’extracció d’aire de la zona.

• Aïllament acústic del segon CPD.

• Instal·lació de subministrament elèctric d’emergència a les dependències d’Hospital 27.

• Ampliació de l’aportació d’aire climatitzat als despatxos de la planta 0 de l’antic centre sociosanitari.

• Adaptació de la xarxa WiFi de l’hospital per a ús públic.

 

Atenció a la dependència – Palamós Gent Gran

Instal·lació de televisió a les habitacions de la planta 2, àrea de trastorns cognitius.

Àrea de manteniment i electromedicina

 6.937 de peticions anuals any 2012

 7.225 de peticions anuals any 2013

 29 peticions per dia laborable any 2013

 77 % de peticions de de manteniment d’electromedicina i electrònica

Percentatge de resolució de peticions,
i superfície on es practica manteniment 2012/2013

 

2012

2013

% resolució de peticions de l'Hospital amb mitjans propis (exclòs el clima)

86,5

85,6

m2 construïts sobre els quals es fa manteniment (sense comptar consultoris)

33.991,89

33.991,89

Àrea de gestió energètica

A Palamós Gent Gran s’han canviat els dipòsits d’ACS per acumuladors ROTEX© tipus Sanicube. Al CAP de Torroella s’ha canviat el sistema de producció d’ACS de tal manera que ara es poden aturar les calderes de gas en èpoques estivals. Pel que fa a la il·luminació s’ha continuat substituint làmpades convencionals per làmpades LED en zones on les hores d’encesa són considerables.

Valors 2012/2013

 

2012

2013

Tubs led instal·lats a l'Hospital de Palamós

200

215

Tubs led instal·lats a les ABS

55

55

Tubs led instal·lats a les residències

0

15

kWh/m2 a l'Hospital de Palamós

321,49

332,50

kWh/llit a l'Hospital de Palamós

48.098

49.746

Àrea de telecomunicacions

En línia amb els altres anys, la telefonia mòbil ha continuat creixent (9,77%) però menys del que ho va fer l’any passat (26,67%). S’han implementat solucions de caràcter tècnic per disminuir la facturació i s’ha negociat amb Telefònica noves condicions per a la facturació mòbil.

Línies mòbils i terminals 2012/2013

 

2012

2013

Línies mòbils noves

28

13

Terminals de mòbil lliurats

45

41

% creixement nombre de línies mòbils respecte any anterior

26,67

9,77

Àrea de vigilància i seguretat

És l’àrea encarregada de la gestió dels objectes perduts i custodiats, la gestió d’incidències com robatoris i comportaments conflictius i/o agressius i gestió d’alarmes d’incendi.

Total actuacions any 2012: 590

Total actuacions any 2013: 628, de les quals 71 han estat la gestió d’alarmes d’incendi.

 

Àrea de gestió d’instal·lacions d’ús públic de pagament

• 6,6% d’increment de recaptació TV 2012/2013

• 41.086 entrades al pàrquing 2012

• 53.747 entrades al pàrquing 2013

• 215 entrades al pàrquing per dia, d’usuaris/àries que es venen a visitar al CAP o a l’Hospital de Palamós

• 30,8% d’Increment entrades pàrquing 2012/2013

© 2014 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer