Memòria de sostenibilitat 2013

09_qualitat_prevencio

Prevenció de riscos laborals

La nostra Política de Prevenció de Riscos Laborals, té com a objectiu assolir un alt nivell de Seguretat i Salut Laboral, establint els mecanismes adequats per eliminar o reduir els riscos pels treballadors/es, mitjançant pràctiques i procediments de treball d’acord als objectius que anualment es proposen.

L’organització per al desenvolupament de les activitats preventives a les diferents empreses del grup SSIBE es gestionen de forma conjunta a través del Servei de Prevenció Propi a l’Hospital de Palamós i Mancomunat amb la resta d’empreses, totes elles pertanyents a un mateix sector productiu i grup empresarial.

El Servei de Prevenció integra totes les possibles disciplines: Unitat Bàsica de Salut Laboral -amb medicina i infermeria del treball-, Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia aplicada.

Comparativa 2012/2013

 

 

2012

2013

Hores formatives

 

1.757

2.333

Accions formatives

 

72

72

Professionals formats

 

1.177

1.408

Hores de formació per centres 2013

1.192

Fundació Hospital de Palamós (Hospital de Palamós i Palamós Gent Gran)

599

Fundació Guíxols Surís

267

Fundació Palafrugell Gent Gran

189

Emporhotel AIE

77

Consorci Assistencial Baix Empordà

9

Emporsis AIE

Formació general en prevenció de riscos laborals,
medi ambient i pla d’igualtat d’oportunitats 2012/2013

 

 

2012

2013

Accions formatives

 

12

32

Professionals assistents

 

346

553

Altres activitats de formació en relació a prevenció de riscos laborals
(pla autoprotecció mobilització pacients, violència lloc de treball,
gestió de conflictes)

 

 

2012

2013

Accions formatives

 

5

40

Professionals assistents

 

831

855

Índex d’accidentalitat

Les empreses SSIBE AIE i Emporsis AIE s’han mantingut sense cap accident laboral. En relació a l’any 2012 millora l’índex d’accidentalitat a les empreses Fundació Guíxols Surís i Emporhotel AIE, es manté a la Fundació Hospital de Palamós i al CABE, i empitjora a Fundació Palafrugell Gent Gran.

Atès el baix índex d’accidentalitat s’ha pogut obtenir el Bonus* a CABE, a l’igual que va passar l’any anterior.

*Bonus: Sistema de reducció de cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral. Es mesura amb el nombre d’accidents i, alhora, per l’aplicació de mesures i equips de protecció per part de l’empresa.

Índex d’accidentalitat per empreses (nombre d’accidents amb baixa/100 treballadors/es)

 

 

2012

2013

SSIBE AIE

 

0

0

Consorci Assistencial del Baix Empordà

 

0

0,5

Emporsis AIE

 

0

0

Fundació Hospital de Palamós

 

1,39

1,4

Fundació Guíxols Surís

 

8,2

6,15

Fundació Palafrugell Gent Gran

 

6,45

11,11

Emporhotel AIE

 

7,85

6,58

Servei
mancomunat
per Hospital
de Palamós,
Palamós Gent
Gran,
Fundació Palafrugell
Gent Gran,
Consorci Surís
Sant Feliu
Gent Gran, CABE,
Emporhotel
serveis hotelers
i Emporsis
serveis
informàtics.

© 2014 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer