Memòria de sostenibilitat 2013

Missió i valors

La missió de SSIBE és la prestació de serveis de qualitat en l’àmbit de la salut i la dependència, al Baix Empordà, d’acord amb un model d’atenció integrat i orientat al ciutadà.

Els nostres valors
Respecte

Envers els ciutadans, els professionals i l’entorn

Flexibilitat

Per tenir agilitat i capacitat d’adaptació

Equitat

En la gestió de recursos i en el tracte a professionals i pacients

Proximitat

Per ser accessibles, transparents i oferir un bon tracte

Implicació

Per garantir compromís, participació, rigor, discreció i professionalitat

Innovació

Utilitzar el coneixement i la creativitat per implementar noves metodologies

La nostra visió

Oferir serveis excel·lents i integrats per millorar el nivell de salut i d’autonomia dels ciutadans al Baix Empordà.

La missió, visió i valors s’apliquen a tota l’organització i els utilitzem com a referència de bon treball per part de tot l’equip humà. Treballem amb el model de salut integrat definit per la Generalitat de Catalunya. Tot plegat són els fonaments per desplegar la nostra activitat i ens sentim plenament identificats.

L’estratègia

Potenciar l’excel·lència assolint els recursos necessaris per afrontar la situació conjuntural.

© 2014 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer