Memòria de sostenibilitat 2013

Atenció en un dia

Atenció primària

Visites de medicina de famíla

1.535

Visites de pediatria

295

Visites d'odontologia

54

Visites d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)

88

Visites d'atenció continuada

229

Atenció especialitzada

Altes (casos hospitalització)

28

Consultes externes

651

Sessions d'hospital de dia

54

Urgències

163

Intervencions quirúrgiques

27

Parts

3

Sessions de diàlisi

36

Sessions de rehabilitació

454

Ecografies

55

Mamografies

29

Ressonàncies magnètiques

20

TAC

22

Atenció sociosanitària en un setmana

Altes (Llarga Estada, Mitja Estada, Residència)

16,3

Consultes externes

60

Sessions d'hospital i de centre de dia

159

Sessions de rehabilitació

346

Actes PADES

83

Altes UFISS

13,5

© 2014 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer