Memòria de sostenibilitat 2013

Innovació i millores assistencials

Atenció primària

En els darrers anys s’han instaurat diferents projectes i nous dispositius en l’àmbit de primària, fins ara exclusius de les especialitats hospitalàries, amb els següents objectius principals:

 Augmentar la capacitat de resolució de l’atenció primària

 Millora de l’eficiència del metge de família

 Potenciar la coordinació entre àmbits assistencials

 Reduir el temps d’espera de les consultes externes dels serveis hospitalaris

 Millorar la satisfacció dels pacients, oferint-los una resposta més ràpida i evitant desplaçaments

 

Ecografia a l’Atenció Primària 

S’implementa gradualment començant amb una prova pilot a l’ABS de Palamós.

Els personal mèdic de primària designat a realitzar aquesta tècnica ha seguit un procés de formació específic en el qual s’ha comptat amb el suport del Servei de Diagnòstic per la Imatge de l’Hospital de Palamós, i en un principi s’ha centrat en la realització d’ecografies abdominals.

 

Consulta de fisioteràpia a Atenció Primària

Dotació als 5 centres d’atenció primària del Baix Empordà (La Bisbal d’Empordà, Torroella de Montgrí, Palamós, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols) d’una consulta de fisioterapeuta un cop a la setmana. Objectius:

Donar suport al metge/ssa de família en el tractament d’aquestes patologies:

Lumbàlgia mecànica simple

Cervicàlgia tensional

Espatlla dolorosa per tendinosi del manegot o conflicte subacromial

Gonàlgia femoropatelar

Millorar la salut dels pacients, ajudant-los a tenir cura de les seves articulacions i, alhora, evitar la cronificació del dolor i el consum de fàrmacs.

Les patologies seleccionades tenen en comú una alta incidència a la consulta de primària, i tenen una gran probabilitat de ser resoltes pel fisioterapeuta en un màxim de 3 visites, en tractar-se de patologies d’etiologia mecànica, susceptible de resolució si millora la dinàmica osteoarticular amb un tractament basat amb exercici terapèutic.

La major part de les derivacions del metge de família a la consulta de fisioteràpia han estat correctes i el 90% han estat resoltes a nivell assistencial sense necessitat de derivar cap al metge especialista.

Activitat, per ABS, de febrer a desembre de 2013

Palafrugell

392

Palamós

221

La Bisbal d’Empordà

209

Torroella de Montgrí

153

Sant Feliu de Guíxols

112

Total

1.087

Lumbàlgia

436

Tendinosi

202

Cervicàlgia

261

Gonàlgia

142

Altres

36

Total

1.077

Consulta de crioteràpia en l’atenció primària

Aquestes consultes es feien només al Servei de Dermatologia de l’Hospital de Palamós, i a partir del 2013 aquesta tècnica s’aplica a l’atenció primària amb col·laboració d’aquest servei, i per a unes lesions molt específiques.

La crioteràpia és una tècnica que utilitza el fred extrem per al tractament de lesions cutànies superficials.

01_grafic_Activitat_ecos

Hospital de Palamós

Millora de l’accessibilitat a l’atenció especialitzada: consultes virtuals

Un dels objectius del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 és la millora de la resolució en els àmbits de relació més freqüent entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada; dins d’aquesta estratègia s’emmarca el Projecte de Consultes Virtuals, consulta entre professionals de la salut sense requerir la presència del pacient, i que té aquests objectius principals:

Augmentar la capacitat de resolució de l’atenció primària en la patologia de baixa complexitat

Millorar la coordinació entre nivells i garantir la continuïtat assistencial

Millorar l’eficiència i la capacitat de resolució de l’atenció especialitzada

Reduir el temps d’espera per a una visita d’atenció especialitzada

Millorar la satisfacció dels pacients atès que s’obté una resposta més ràpida i sense desplaçaments a l’hospital

Tot i que aquest projecte es va iniciar fa més de 2 anys, ha estat l’any 2013 el de la consolidació i avaluació de resultats.

Actualment disposen de consulta virtual 9 especialitats mèdiques: cardiologia, dermatologia, nefrologia, neurologia, oftalmologia, pneumologia, rehabilitació, reumatologia i urologia; aquestes, segons dades conjuntes, donen una resposta inferior a 15 dies en el 90% de les derivacions i una resolució del 80% del totals de les visites virtuals realitzades.

Nombre de visites convencionals i virtuals per especialitats

Primeres visites convencionals

23.625

Primeres visites virtuals

2.804

Total primeres visites

26.429

% Visites virtuals

10,6

Millora de l’eficiència: consultes especialitzades d’infermeria

Des de fa anys la Direcció aposta fermament pel desenvolupament de les competències avançades d’infermeria ampliant el rol d’aquest col·lectiu a la nostra organització.

Aquestes consultes són liderades per professionals d’infermeria amb una formació específica, prèviament entrenats, que assumeixen funcions específiques i amb criteris molt concrets, i sempre sota la garantia i responsabilitat del servei mèdic en cada cas.

Així, s’aconsegueixen amb èxit unes consultes especialitzades d’infermeria altament resolutives i garantint un alt nivell de qualitat en l’atenció i seguiment del pacient.

S’ha rebut el reconeixement d’aquesta línia de treball amb premis en diferents jornades del sector. D’aquesta manera, enguany s’han posat en marxa nous dispositius i se n’han consolidat d’altres.

 

Nova consulta d’infermeria oncològica

Nova consulta d’infermeria per als pacients oncològics, la qual dóna resposta a l’estratègia d’intervenció orientada a satisfer les necessitats del pacient oncològic, des de l’abordatge biopsicosocial.

L’objectiu principal d’aquesta consulta és proporcionar cures integrals als pacients oncològics i donar suport a la seva família, a través de donar resposta a les necessitats individuals de cadascú, afavorint així un afrontament eficaç de la malaltia i de la nova situació que aquesta suposa i, facilitant, alhora, els màxims nivells d’autonomia d’aquests pacients.

La consulta d’infermeria està orientada principalment a assolir aquests objectius:

Major eficàcia en l’atenció als pacients oncològics

Major autoconeixement per part del propi pacient

Millor autocura

Major accessibilitat dels malalts oncològics als professionals sanitaris

Atenció a les necessitats de suport i informació a la família

 

Nova consulta d’infermeria priorització de pacients pendents d’intervenció de pròtesi de genoll

Nova consulta d’infermeria especialitzada en traumatologia, per millorar la gestió de la llista d’espera quirúrgica d’aquests pacients i en la qual, mitjançant l’aplicació d’un nou sistema de priorització, es té en compte l’estat de salut del pacient davant del temps en aquesta llista.

Els resultats d’aquest nou sistema de priorització s’apliquen a la programació quirúrgica.

En aquesta consulta s’aplica el sistema de priorització definit per l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques i que té en compte els criteris següents:

Gravetat de la patologia

Dolor

Progressió de la malaltia

Limitació de les activitats de la vida diària

Probabilitat i grau de recuperació

Que el pacient tingui o no una persona que el cuidi en cas de necessitat

Que el pacient tingui persones al seu càrrec i presenti limitacions per cuidar-les

Limitació per treballar a causa de la malaltia

 

Consolidació de la consulta d’infermeria de valoració de visita preoperatòria de baix risc anestèsic 

Consolidació i bon funcionament de la consulta d’infermeria adreçada a la valoració de la visita preoperatòria de baix risc anestèsic, i que es va posar en marxa a mitjans de 2012.

Els objectius principals d’aquesta consulta són els següents:

Disminuir la llista d’espera de sol·licitud de valoracions preoperatòries als pacients de baix risc.

En aquest sentit, s’han aconseguit satisfactòriament els objectius establerts, i s’han realitzat sense incidències 1.650 valoracions preoperatòries a la consulta d’infermeria d’anestèsia.

 

Infermeria en sedacions a pacients de baix risc per a endoscòpia digestiva

Des de finals del 2012 s’ha incorporat el rol d’atenció infermera d’anestèsia per assumir sedacions a pacients de baix risc per a l’endoscòpia digestiva, funció dedicada exclusivament a l’administració de medicaments anestèsics per garantir una sedació moderada i la monitorització ininterrompuda i exclusiva del procediment; sempre sota uns criteris definits i amb el suport del servei d’anestèsia.

Durant el 2013 s’han realitzat 850 exploracions.

 

Consolidació de la gestió de la demanda per part del personal d’infermeria del servei d’urgències

L’estiu de 2012, acotat en caps de setmana i festius i de manera pilot es va establir la gestió de l’atenció de la demanda al servei d’urgències, per part del personal d’infermeria, mitjançant el seguiment d’uns protocols establerts davant uns motius de consulta molt concrets, prèviament seleccionats i treballats conjuntament.

L’èxit i la resolució de l’atenció prestada en el servei d’urgències per part del personal d’infermeria ha fet repetir l’experiència enguany amb una bona acceptació per part del pacient.

Durant l’any 2013 el personal d’infermeria ha assumit una mitjana de 26.6 visites al dia, i s’ha aconseguit una disminució del temps d’espera i de l’estada al servei d’urgències.


Noves tècniques diagnòstiques i quirúrgiques 

Diagnòstiques

Test ortostatisme
Es una prova diagnòstica per a pacients que han tingut una pèrdua de consciència (síncope) o sospita d’aquesta, acompanyada de pèrdua del to postural però, degut a una hipoperfusió cerebral global transitòria, amb recuperació espontània i sense seqüeles neurològiques. Comprova la resposta del cor i de l’aparell circulatori davant dels canvis posturals. Ajuda a detectar el motiu de la pèrdua de consciència.

S’utilitza principalment al Servei de Cardiologia i al Servei de Neurologia, per conèixer el motiu del síncope.

Durant l’any 2013 s’han realitzat 28 tests d’ortostatisme.

Eco d’estrès
És una eina diagnòstica no invasiva que combina l’eco cardiograma transtoràcic amb l’estimulació cardíaca, amb la utilització d’un fàrmac anomenat dobutamina. Aquest és del grup dels estimulants de receptors beta i entre altres efectes produeix un augment de la força de contracció del cor, així com l’augment de la freqüència cardíaca, efectes que s’avaluen durant diferents fases.

Durant el 2013 s’han realitzat 142 ecos d’estrès.

Quirúrgiques

Prostatectomia radical oberta

Professionals del Servei d’Urologia de l’Hospital de Palamós van realitzar la primera prostatectomia radical oberta a un pacient amb càncer de pròstata localitzat. La intervenció, en la qual també hi va prendre part el Cap de Servei de l’Hospital del Mar de Barcelona, Dr. Octavio Arango, va tenir lloc a finals de 2013 i va ser la primera d’aquestes característiques que es va practicar al nostre Hospital.

La prostatectomia radical oberta és una intervenció que es practica a pacients afectats de càncer de pròstata localitzat. La introducció d’aquesta tècnica en el nostre centre evita que els pacients hagin de ser enviats al centre de referència, amb les molèsties del desplaçament i controls posteriors que això representa. A nivell oncològic és la intervenció més indicada, consisteix a extraure tota la pròstata amb la seva càpsula i les vesícules seminals i seguidament realitzar una reconstrucció amb una anastomosi entre la uretra i la bufeta urinària. Gràcies als darrers avenços, com la utilització del segellador de vasos LigaSure©, la intervenció li suposa al pacient una reducció del sagnat, del dolor postoperatori, la millora de la continència o la funció sexual, i hi ha també una reducció de l’estada hospitalària i del temps per retornar a l’activitat normal.

03_grafic_Activitat_Hospital
© 2014 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer