Memòria de sostenibilitat 2013

Dades de població assignada de la comarca del Baix Empordà

 

2012

2013

%

ABS La Bisbal d'Empordà

15.569

16.802

7,92

ABS Torroella de Montgrí

14.488

15.326

5,78

ABS Palafrugell

29.999

32.089

6,97

ABS Palamós

27.018

29.336

8,58

ABS Sant Feliu de Guíxols (ICS)

34.697

37.838

9,05

Total población Baix Empordà

121.771

131.391

7,90

Població Baix Empordà que pertany a altres ABS

2.194

2.396

9,21

Font: INE, Padró continu, 1 de gener de 2013
grafic ambit
© 2014 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer