Memòria de sostenibilitat 2013

Docència

Objectius desenvolupats per la Comissió de Docència

• Elaboració del mapa de capacitat docent

• Planificació de la capacitat docent que l’Hospital de Palamós pot oferir en una unitat troncal

• Formació transversal A mitjans de 2011 es va crear un grup de treball format per les unitats docents (UD) de Badalona Serveis assistencials, Capio Sagrat Cor, Capio Hospital General de  Catalunya, ACEBA, Hospital de Figueres, Mútua de Terrassa i Hospital de Palamós-SSIBE per al desplegament de la formació transversal a través de plataformes virtuals. Actualment, aquest grup està plenament consolidat i treballa la formació en les línies següents:

Reanimació cardiopulmonar bàsica

Reanimació cardiopulmonar avançada

Introducció a la Medicina Basada en l’Evidència

Lectura crítica diagnòstic

Lectura crítica pronòstic

Lectura crítica tractament

Bibliografia Sanitària nivell I

Bibliografia Sanitària nivell II

Bioètica Sanitària nivell I

Bioètica Sanitària nivell II

El grup es reuneix periòdicament per tal de fer el seguiment de la formació i la planificació dels programes

• Operativització del pla de Gestió de qualitat

• Elaboració d’una campanya de difusió de les UD prèvies a l’adjudicació de places MIR

Presentació a la plana web de l’IES, acadèmies de preparació al MIR i a la Jornada de Residents de la CAMFIC

• Difusió de les eines web 2.0.

Xarxes socials: twitter – seguidors: 242

Elaboració de 2 vídeos institucionals de promoció de les Unitats Docents

 

Unitats Docents Multiprofessionals

AFiC: el mes de juny de 2013 la Unitat Docent de MFiC s’ha acreditat com a Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària.

Obstetrícia i Ginecologia: en procés d’acreditació des de juliol de 2012.

Professionals en formació

Medicina Familiar i Comunitària SSIBE

R5

R4

R3

R2

R1

MIR

CAP Josep Alsina i Bofill. Palafrugell

-

2

1

1

2

6

CAP Torroella de Montgrí

-

2

1

2

-

5

CAP Catalina Cargol. Palamós

-

-

2

-

1

3

Total

-

4

4

3

3

14

Medicina Familiar i Comunitària ICS

-

1

1

1

3

6

Obstetrícia i Ginecologia

-

1

1

-

1

3

Medicina Interna

-

-

1

1

-

2

Infermeria Obstetrico-Ginecològica

-

-

-

2

1

4

Conveni de col·laboració del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya – IES Palamós -
i la Fundació Hospital de Palamós

Des de l’any 2007 mantenim un conveni de col·laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya – IES Palamós – i la Fundació Hospital de Palamós per a l’ensenyament de 2 cicles formatius: tècnic cures bàsiques d’infermeria i tècnic atenció sociosanitària.

Concretament l’any 2013 s’han format 48 estudiants: 23 en tècnic d’atenció sociosanitària i 25 en tècnic de cures bàsiques d’infermeria.
Els estudiants reben part de la formació teòrica als nostres centres i 19 professionals de la nostra entitat de diferents disciplines (infermeria, auxiliar d’infermeria, auxiliar sanitari) en són professors.

 

Red informática de medicina avanzada-Sistema d’informació a l’abast dels professionals (RIMA)

Des de principi de 2013 els professionals de l’entitat disposen d’un nou servei de publicacions on line. Aquest campus virtual nomenat RIMA és un portal que disposa d’informació científica del sector.

• Cerques d’informació científica

• Personalització de carpetes per guardar les cerques

• Sinopsis analítiques en castellà dels millors articles de la literatura internacional

• Guies de pràctica clínica

• Rastrejador de treballs sobre temes d’interès científic

• Calendari acadèmic d’esdeveniments científics internacionals

 

 

05_grafic_Docencia_RIMA
© 2014 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer