Memòria de sostenibilitat 2013

Atenció especialitzada

Atenció especialitzada d’aguts

 

2012

2013

Hospitalització convencional (ingrés a planta)

6.809

6.502

Cirurgia major ambulatòria

3.629

3.539

Total casos hospitalització

10.438

10.041

Estades

34.191

32.830

Estada mitjana hospitalització convencional

5,02

5,0

Ocupació dels llits (%)

86,10

82,7

Rotació (persones/llit/any)

62,58

59,8

Consulta externa

2012

2013

Primeres visites

59.412

64.469

Visites successives

95.728

96.996

Total visites

155.140

161.465

Índex de reiteració

1,61

1,50

Hospital de dia

2012

2013

Estades hospital de dia mèdic

6.212

6.533

Estades hospital de dia quirúrgic

6.424

6.809

Total estades

12.636

13.342

Urgències

2012

2013

Persones residents al Bax Empordà

44.735

47.306

Persones de fóra del Baix Empordà

12.351

12.366

Total urgències

57.086

59.672

Intervencions quirúrgiques

2012

2013

Intervencions amb ingrés

2.001

2.070

Intervencions majors sense ingrés

3.354

3.340

Intervencions ambulatòries menors

4.870

4.463

Total intervencions

10.225

9.873

Parts

2012

2013

Total parts

970

928

Diàlisi (sessions)

2012

2013

Pacients

117

117

Sessions

9.740

8.979

Rehabilitació (sessions)

2012

2013

Pacients

7.192

7.149

Sessions

113.188

112.489

Domicili

11.931

9.465

Hospital Palamós

47.809

48.382

CAP Dra. Casaponsa (La Bisbal d’Empordà)

6.036

5.713

CAP Torroella de Montgrí

6.179

6.366

Palafrugell Gent Gran (Palafrugell)

14.102

14.586

Residència Palamós Gent Gran

17.529

17.967

Residència Sant Feliu de Guíxols Gent Gran

9.602

10.010

Total

113.188

112.489

Cambra hiperbàrica

2012

2013

Persones ateses

121

127

Accidents de busseig

25

14

Intoxicacions monòxid carboni

37

39

Altres

59

74

Sessions

1.346

1.385

Accidents de busseig

98

29

Intoxicacions monòxid carboni

46

39

Altres

1.202

1.317

Laboratori

2012

2013

Peticions laboratori general

157.483

161.239

Peticions anatomia patològica

19.334

20.164

Diagnòstic per la imatge

2012

2013

Exploracions radiològiques

54.730

55.417

Ecografies

13.312

13.689

TAC

5.144

5.390

Ressonàncies magnètiques

4.521

4.983

Densitometries

1.615

1.412

Mamografies

6.216

7.177

Hospitalització d’aguts, per serveis (CMBDAH)

 

 

Casos

Estades

Estada mitjana

Servei

Tipus activitat

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Medicina interna

Hospitalització convencional

1.905

1.859

13.369

13.481

7,02

7,25

Medicina interna

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

3

6

-

-

-

-

Cirurgia general

Hospitalització convencional

1.129

1.023

5.746

5.444

5,09

5,32

Cirurgia general

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

1.232

1.233

-

-

-

-

Oftalmologia

Hospitalització convencional

16

21

19

29

1,19

1,38

Oftalmologia

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

967

1.004

-

-

-

0,00

Otorrinolaringologia

Hospitalització convencional

83

96

86

100

1,04

1,04

Otorrinolaringologia

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

84

88

-

-

-

-

Urologia

Hospitalització convencional

389

382

1.858

1.594

4,78

4,17

Urologia

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

26

60

-

-

-

-

Traumatologia

Hospitalització convencional

1.081

1.103

6.975

6.916

6,45

6,27

Traumatologia

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

795

725

-

-

-

-

Pediatria general

Hospitalització convencional

823

680

2.377

2.064

2,89

3,04

Obstetrícia

Hospitalització convencional

1.011

956

2.391

2.285

2,36

2,39

Obstetrícia

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

7

10

-

-

-

-

Ginecologia

Hospitalització convencional

372

382

1.370

917

3,68

2,40

Ginecologia

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

515

413

-

-

-

-

Total

 

10.438

10.041

34.191

32.830

3,28

3,27

© 2014 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer