Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària

L'any 1998 el Ministerio de Educación y Cultura va acreditar l 'Hospital de Palamós per a la formació d'especialistes en Medicina Familiar i Comunitària, el procés es va consolidar l'any 2000 amb la incorporació dels primers residents, que procedien de la Unitat Docent ICS-Girona.

L'any 2005 el Ministerio de Sanidad y Consumo va acreditar la Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària (UDMFiC) de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) per a la docència de l 'especialitat.

La Unitat Docent està formada pel CAP Dr. Josep Alsina i Bofill (Palafrugell), el CAP Torroella de Montgrí, el CAP Catalina Cargol (Palamós), CAP Dra. Casaponsa (La Bisbal d’Empordà), CAP Moisès Broggi (L’Escala), l’Hospital de Palamós i Hospital de Figueres.

Amb la integració aquest 2019 dels CAP de La Bisbal d’Empordà, CAP Moisès Broggi i l’Hospital de Figueres es consolida el compromís de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà amb la docència iniciat el 2006 quan es va obtenir l'acreditació.

Aquest augment de dispositius obre la porta a un augment de l'oferta formativa a l'Empordà en un futur pròxim.

Cal agrair també la col·laboració de la Fundació Salut Empordà en compartir dispositius i professionals per a la formació de residents, que enllaça amb l'aliança estratègica entre les dues entitats i que cerca la millora de l'assistència sanitària a l'Alt i el Baix Empordà.

DM Atenció Familiar i Comunitària Any acreditació Places acreditades Número de residents Número de tutors acreditats
Infermeria 2013 6 3 5
Medicina 2013 7 20 12

El 5 de juny de 2013 per resolució del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad passa de Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària (MFiC) a Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària (UDMAFiC).

Consulta l’itinerari formatiu tipus del resident de MFiC

Consulta l'itinerari formatiu tipus del resident d'IFiC

Guia del resident de AFiC