Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària

L'any 1998 el Ministerio de Educación y Cultura va acreditar l 'Hospital de Palamós per a la formació d'especialistes en Medicina Familiar i Comunitària, el procés es va consolidar l'any 2000 amb la incorporació dels primers residents, que procedien de la Unitat Docent ICS-Girona.

L'any 2005 el Ministerio de Sanidad y Consumo va acreditar la Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària (UDMFiC) de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) per a la docència de l 'especialitat.

Actualment aquesta Unitat Docent està formada pel CAP Dr. Josep Alsina i Bofill(Palafrugell), el CAP Torroella de Montgrí, el CAP Catalina Cargol (Palamós) i l'Hospital de Palamós.

DM Atenció Familiar i Comunitària Any acreditació Places acreditades Número de residents Número de tutors acreditats
Infermeria 2013 6 3 5
Medicina 2013 7 20 12

El 5 de juny de 2013 per resolució del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad passa de Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària (MFiC) a Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària (UDMAFiC).

Consulta l'itinerari formatiu tipus del resident de MFiC

Consulta l'itinerari formatiu tipus del resident d'IFiC

Consulta la guia del resident