A l'inici del 2023 em vaig incorporar com a Coordinadora de Recerca i Innovació i, des d'aleshores, l'equip de recerca de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà ha dedicat esforços significatius per seguir la línia que va començar el meu predecessor, amb l'objectiu de fomentar la recerca i generar coneixement que ens resulti d'utilitat per a la nostra entitat.

Hem posat èmfasi per garantir la correcta utilització de les dades en recerca. És crucial que els professionals assistencials de la nostra entitat entenguin que els pacients són els responsables de les seves dades de salut. Per aquesta raó, des de l'equip de recerca i el Comitè de Recerca hem estat treballant intensament amb la unitat d'informació assistencial i l'àrea jurídica per garantir la correcta utilització o reutilització de les dades assistencials amb finalitat de recerca. Aquest treball conjunt ha assegurat que les nostres investigacions compleixin amb totes les normatives referents a la llei de protecció de dades en recerca.

Estratègicament considerem que un dels principals objectius de la recerca a SSIBE ha de ser tenir visibilitat fora de la nostra entitat. En aquest context, hem mantingut i hem creat noves col·laboracions amb diverses institucions externes.

Per una banda, hem augmentat considerablement el nombre de projectes de recerca que enviem al CEIm (Comitè d'Ètica d'Investigació clínica amb medicaments) de l'Hospital Dr. Josep Trueta, ja que des del Comitè de Recerca considerem què és clau que tots els nostres projectes de recerca relacionats directament amb els nostres pacients estiguin avalats per una entitat externa que acrediti que els projectes desenvolupats a SSIBE s'adhereixen als estàndards ètics i legals.

Per altra banda, hem signat un conveni de col·laboració amb l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Aquest conveni permetrà impulsar iniciatives i projectes d'investigació entre la Fundació Hospital de Palamós - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà i l'IDIBGI, enfortint la col·laboració entre ambdues entitats i entre els diferents centres que gestiona FHP-SSIBE, a la vegada que permetrà vehicular formacions i activitats docents conjuntes.

A nivell de docència, m'agradaria esmentar que l'equip de recerca ha treballat estretament amb els caps d'estudis, tutors i residents de les dues unitats docents de la nostra institució per ajustar-nos a les necessitats actuals dels residents i que la recerca que portin a terme es pugui integrar en la seva trajectòria acadèmica complint les expectatives de les parts interessades.

De cara al proper any, tenim previst posar en funcionament noves línies de recerca, formalitzar la figura del Referent de Recerca a cada Àrea Bàsica de Salut, i treballar per poder reconèixer les tasques de recerca que realitzen els professionals de SSIBE.

Per finalitzar, m'agradaria agrair la confiança i el suport rebut i expressar l'entusiasme amb el que em disposo a afrontar els desafiaments i oportunitats del proper any.

Carmen Andreu, PhD
Presidenta del Comitè de Recerca