Un any més presentem el document que recull les activitats de recerca i comunicació científica de la nostra entitat del darrer any.

Destaquem:

  • La revisió de l'estructura de línies de recerca prioritàries.
  • La consolidació de les Jornades de recerca periòdiques.
  • La implementació de la web de Recerca.
  • S'inclouen una sèrie de taules i gràfics de resum que faciliten una visió global dels molts projectes i comunicacions que hi ha hagut al llarg de l'any i que també es detallen.
  • Increment de projectes d'elaboració pròpia i de projectes multicèntrics de promoció externa.
  • Increment de la producció científica, especialment en el cas d'articles publicats amb primers autors de SSIBE.

Aprofitem l'avinentesa per recalcar la importància de que tots els autors de comunicacions científiques apliquin els següents criteris d'identificació com a referència de la nostra entitat:

  • Denominació del centre que correspongui (Hospital de Palamós; Palamós Gent Gran, Equip d'Atenció Primària xxx, ...).
  • Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (complet, no l'acrònim).

Per a més detalls:

Identificació en publicacions

Cal reconèixer l'esforç del professionals implicats, que mantenen aquesta activitat en un context de restriccions que limita molt la disponibilitat per a tasques no assistencials.

Esperem que, igual que en les anteriors ocasions, aquest document serveixi com a element d'anàlisi i reflexió, que faciliti el progrés qualitatiu i quantitatiu de la Recerca a la nostra organització. Com sempre, us agrairem les propostes que ens vulgueu fer arribar al respecte.