Un any més, ens complau presentar-vos novament el document que sintetitza totes les activitats de recerca realitzades durant l'any previ per part dels professionals de la nostra entitat. Les memòries dels darrers anys havien fet palès que l'evolució general des que es va constituir el Comitè de Recerca l'any 2001 ha estat positiva i els progressos rellevants, però en el període 2012-2015 s'havia produït un cert estancament, probablement relacionat amb el tensionament general del sistema sanitari per la situació econòmica global.

Les dades de 2017 que ara presentem permeten ser més optimistes, ja que mostren una inflexió a l'alça en els dos darrers anys, pel que fa a comunicacions i publicacions científiques. Esperem que es mantingui la tendència, en particular a compte de comunicacions en format presentació oral i d'articles científics.

En la vessant econòmica cal reconèixer que la situació de les aportacions externes segueix essent molt limitada. El finançament provinent de promotors externs segueix la tendència a la baixa, i el d'ingressos obtinguts en convocatòries públiques competitives és irregular i escàs. Tot i així, es manté encara un fons de recerca suficient, que ha permès cobrir despeses de projectes propis que no disposen de finançament.

Novament, esperem que aquest document faciliti l'anàlisi i reflexió sobre la Recerca a la nostra organització, per seguir avançant. Volem també, que serveixi de reconeixement a tots els professionals implicats, que a més de complir amb les seves tasques assistencials, mantenen aquesta activitat amb el seu esforç personal.