Enllaços d'interès

Webs d'entitats relacionades amb la Recerca o que proporcionen informació que pot ser d'interès per als projectes de Recerca i de Innovació. (excepte els webs d'instruments metodològics, que podeu consultar a l'apartat de Metodologia Científica).

Agrairem els suggeriments per incorporar-ne d'altres. Podeu enviar-los a: recerca(ELIMINAR)@ssibe.cat

  • ACCIÓ10: Innovació i Tecnologia

    La innovació tecnològica és el conjunt d'accions i d'instruments que permeten la incorporació sistemàtica de coneixements científics o tecnològics a les empreses. Facilita la diferenciació de les empreses i esdevé un dels eixos clau de la seva competitivitat.

  • Biocat

    Entitat que coordina i promou la biotecnologia, la biomedicina i les tecnologies mèdiques innovadores a Catalunya, és a dir, la BioRegió de Catalunya. La seva missió és dinamitzar tots els agents que actuen en aquest àmbit i les seves iniciatives, per tal de configurar un entorn amb un sistema potent de recerca, una transferència de coneixement activa, i un teixit empresarial emprenedor que esdevingui motor econòmic del país i contribueixi al benestar de la societat.