Ateromatosi

Antecedents

La Unitat de Lípids és creada seguint les recomanacions de La Societat Espanyola d'Arteriosclerosis. La vocació inicial de la Unitat de Lípids de l'Hospital de Palamós és clínica i epidemiològica, però no sense renunciar a desenvolupar algunes línies de recerca.

Objectius

Contribuir al desenvolupament i coneixement de la fisiopatologia de l'ateromatosi que pugui conduir cap a la seva aplicació en opcions terapèutiques.

Investigadors

IP: Sevilla Moya, Juan Carlos (Secció de Malalties Cardiovasculars, Servei de Medicina Interna) jcsevilla(ELIMINAR)@ssibe.cat

Línies de treball

  • Epidemiologia de les dislipemies familiars.
  • Relació de l'ateromatosi i l'estrès oxidatiu i reserva antioxidant.

En aquesta línia, destaca la cooperació continuada amb els centres de referència a Catalunya i España.