Amb gran entusiasme, el Departament de Recerca presenta la Memòria corresponent a l'any 2022 de la nostra estimada institució, Serveis de Salut integrats Baix Empordà. El propòsit d'aquest informe és difondre l'activitat científica desenvolupada a la nostra institució i compartir aspectes estratègics relacionats amb l'àrea d'investigació. 

Indubtablement, la pandèmia del COVID-19 ha impactat profundament en les nostres vides i en la nostra feina. Al llarg de les pàgines següents, podreu apreciar com aquest esdeveniment ha afectat el món de la recerca. Inicialment, vam observar un declivi en el nombre de publicacions, però després es va produir una notòria recuperació gràcies a l'impuls dels treballs relacionats amb la COVID-19. No obstant això, l'últim any mostra un nou descens, possiblement a causa de múltiples factors, tot i que també podria ser l'inici d'una nova etapa de canvis post-pandèmia. 

És rellevant destacar els aspectes positius que hem experimentat. Per exemple, els projectes ja no se centren exclusivament en la COVID-19, sinó que hem tornat a abordar temàtiques diverses. Aquest fenòmen es reflecteix en l'augment del nombre de comunicacions científiques, que ha augmentat considerablement gràcies també a la reactivació dels congressos. 

En aquests últims dos anys, el Departament de Recerca ha aprofitat per treballar en temes fonamentals, concentrant-nos en assumptes com la protecció de dades personals en la recerca i la formació en metodologia d'investigació per a residents i tutors. Encara que és difícil plasmar-ho en una Memòria, creiem que els fruits d'aquest esforç ja són visibles i estem segurs que continuaran creixent.

Des de la perspectiva estratègica, continuarem esforçant-nos no només per apropar la recerca a l'àmbit assistencial, sinó també per integrar i enriquir la recerca i l'assistència de manera mútua. 

D'altra banda, en acabar l'any, la persona que signa aquesta presentació deixarà el seu càrrec per emprendre nous projectes dins de la nostra organització. A partir de gener de 2023, comptarem amb una nova coordinadora d'investigació i innovació, la qual segurament aportarà noves idees i energia a l'equip. 

Us animem a llegir aquest document, que esperem faciliti l'anàlisi i reflexió sobre la recerca a SSIBE, sempre amb l'objectiu de seguir avançant. 

Agraïm a tots i totes el vostre compromís i entusiasme per la investigació.

Erick Mayer President del Comitè de Recerca